Föreläsningar med läsanvisningarNamn
Rubrik
Exempel
Bokavsnitt

Introduktion


E1
Elenergi Varifrån kommer vår el?
E1_Exempel E1_Exempel_svar
1, 2.2
E2
Elproduktion
E2_Exempel E2_Exempel_svar
2.1
G1
Energilager och frekvens
G1_Exempel G1_Exempel_svar
3, 15.2
G2
Växelspänning och effekt
G2_Exempel G2_Exempel_svar
4
G3
Synkrongeneratorn och trefas Animering
G3_Exempel G3_Exempel_svar
5
G4
Kraftledningar
G4_Exempel G4_Exempel_svar
6
G5/A1
Normaldrift och felfall Elanvändning - direkt och indirekt
A1_Exempel A1_Exempel_svar
7, 8, 9.1-9.3
A2
Uppvärmning av byggnader och till/från-reglering
A2_Exempel A2_Exempel_svar
9.4-9.5
A3
Kraftelektronik

10, 11.1-11.3.1
A4
Likströmsmaskinen

12, 13.1
A5
PMSM och kraftelektronik med trefasmotorer
A5_Exempel A5_Exempel_svar
13.2, 11.3.2
månd 19/2
Asynkronmaskinen, Gästföreläsning om framtidens elfordon

13.3
tisd 20/2
Visning av dugga1

tisd 27/2


tisd 6/3
Dugga 2 resultat och genomgång, Förra årets tenta