Elektroteknikens Grunder (MIE012) 
 
Kursmaterial

Lärare och administration
Studerandeexpeditionen på IEA är öppen vardagar kl 11.00-12.30. Telefon: 046-222 92 90. Andra tider efter överenskommelse. Du kan även kontakta oss via epost: studexp@iea.lth.se.

Föreläsningar:
Johan Björnstedt
Ingmar Leisse
Gunnar Lindstedt

Övningar och laborationer:
Henriette Weibull
Sebastian Hall
Johan Björnstedt

Nyheter:


Kurslitteratur hösten 2016
Observera att kurslitteraturen kommer att bytas ut inför höstens kurs. Ny bok kommer att vara:
Rizzoni, G. Principles and Applications of Electrical Engineering, 6:th edition. McGraw-Hill.
ISBN 978-981-4577-41-0


2016-06-01:

Visning av omtentamen 11/5
Ingen gemensam visningstid kommer att anordnas. Kontakta Johan eller Gunnar för att få se din tenta.


2016-04-20:

Omtentamen 11/5
Vid omtentamen den 11 maj är det möjligt att skriva alla varianter av deltentamina. (A,B,1,2 eller hel tentamen som då blir A+B)
Vidare information finns här.
Tentamenslokal är Sparta A-C och tiden 08:00-13:00.


2016-02-03:

Tentamensvisning
Visning av tentamen kommer att ske onsdagen den 10/2 kl 12.15-12.45 i M:IEA (mittemot labsalen).


2016-01-08:

Övning/frågestund
Övning/frågestund anordnas måndagen den 11/1
kl 8:15-10:00 i M:L1.

Ytterligare övningsuppgifter
Förutom de tidigare övningsuppgifterna finns ytterligare uppgifter här.
Dessa uppgifter kan uppdateras fortlöpande.


2015-12-18:

Extra övning/frågestund
En extra övning/frågestund anordnas måndagen den 11/1 2016 kl 8:15-10:00. Sal meddelas senare.


2015-12-18:

Exempeltentamen del B
En exempeltentamen för del B och separat fil med lösningsförslag finns nu i tentamenskatalogen.


2015-12-16:

Extrainsatt övning
En extra övning anordnas torsdagen den 17/12 kl 08:15 i M:M1, M:M2.


2015-12-08:

Föreläsningarna 14/12 o 16/12
Under föreläsningarna måndagen den 14/12 kl 13:15 och onsdagen den 16/12 kl 10:15 kommer en kort repetition av kursdelarna att göras där varje del följs av ett tentamensexempel.
Observera salsändringen:
måndag 14/12 MA7
onsdag 16/12 E:A


2015-12-08:

Extra tentamensvisning
Torsdagen den 17/12 kl 12:15-12:45 sker en extra tentamensvisning i M:IEA.


2015-12-02:

Labhandledning till Lab 4
Labhandledning till Lab 4 finns nu tillgänglig


2015-11-27:

Tentamensvisning
Visning av tentamen kommer att ske måndagen den 30/11 kl 12.15 i M:IEA (mittemot labsalen).


2015-11-24:

Tentamensresultat
Resultatlista från deltentamen A/1 2015-10-26 finns här.


2015-11-23:

Teckningslista lab4
Under föreläsningen onsdagen den 25/11 kommer teckningslista för lab4 att cirkulera. Efter föreläsningen anslås den på institutionens anslagstavla på M-husets andra våning i södra tvärkorridoren.


2015-11-12:

Labhandledning till Lab 3 finns nu tillgänglig


2015-11-09:

Teckningslista för Lab 3 finns nu på institutionens anslagstavla på M-husets andra våning i södra tvärkorridoren.


2015-11-03:

Övningar på torsdag kl 8 och 13 i M:L1-L2


2015-11-02:

Ny version av schema för lp2 under "Kursinformation" i vänstra kolumnen

OBS att det är bara två föreläsningar i veckan utom läsv 5-6. Alltså ingen föreläsning imorgon tisdag den 3 nov! Schemat kommer snart att bli uppdaterat i TimeEdit.


2015-10-30:

Nytt schema för lp2 under "Kursinformation" i vänstra kolumnen


2015-10-19:

Frågestunden tisdagen 20/10 kl 13:15-15:00 äger rum i M:B. Vi kommer att räkna några exempel av tentamensfrågetyp och ge möjlighet till frågor. Välkommen!


2015-10-15:

En exempeltentamen och separat fil med lösningsförslag finns nu i tentamenskatalogen.


2015-10-13:

De tre inställda laborationerna den 12/10 flyttas till måndagen den 19/10. Samma tider som tidigare.


2015-10-12:

Med anledning av beslutet att hålla Lunds Universitet stängt under måndagen kommer dagens laborationer ställas in. Laborationerna kommer att genomföras vid senare tillfälle.


2015-10-08:

Anvisningar för tentamen finns nu i tentamenskatalogen.


2015-10-05:

Labhandledning till Lab 2 finns nu tillgänglig


2015-09-23:

Teckningslista lab2
Under föreläsningen torsdagen den 24/9 kommer teckningslista för lab2 att cirkulera. Efter föreläsningen anslås den på institutionens anslagstavla på M-husets andra våning i södra tvärkorridoren.


2015-09-22:

Schemaändring 24/9, 30/9, 1/10
Efter klagomål gällande dålig ventilation i MH:A har föreläsningarna den 24/9, 30/9 och 1/10 flyttats till MA4.


2015-09-14:

Teckningslista lab1
Under föreläsningen tisdagen den 15/9 kommer teckningslista för lab1 att cirkulera. Efter föreläsningen anslås den på institutionens anslagstavla på M-husets andra våning i södra tvärkorridoren.
LabPM finns nu tillgängligt under "Laborationer".


2015-09-08:

Schemaändring 23/9 o 25/9
Schemat har uppdaterats på grund av inriktningsinformationen onsdagen den 23/9. Föreläsningen flyttas till övningstiden 15:15-17:00 och övningen flyttas till fredagen 25/9 15:15-17:00.


2015-08-27:

Välkommen till ETG 2015!
Kursen startar med introduktionsföreläsning måndagen den 31 augusti kl 13:15 i MA:2