Elektroteknikens Grunder (MIE012) 
 
Kursmaterial

Lärare och administration
Studerandeexpeditionen på IEA är öppen vardagar kl 11.00-12.30. Telefon: 046-222 92 90. Andra tider efter överenskommelse. Du kan även kontakta oss via epost: studexp@iea.lth.se.

Föreläsningar:
Johan Björnstedt
Ingmar Leisse
Gunnar Lindstedt

Övningar och laborationer:
Henriette Weibull
Sebastian Hall
Johan Björnstedt

Nyheter:


2015-10-13:

De tre inställda laborationerna den 12/10 flyttas till måndagen den 19/10. Samma tider som tidigare.


2015-10-12:

Med anledning av beslutet att hålla Lunds Universitet stängt under måndagen kommer dagens laborationer ställas in. Laborationerna kommer att genomföras vid senare tillfälle.


2015-10-08:

Anvisningar för tentamen finns nu i tentamenskatalogen.


2015-10-05:

Labhandledning till Lab 2 finns nu tillgänglig


2015-09-23:

Teckningslista lab2
Under föreläsningen torsdagen den 24/9 kommer teckningslista för lab2 att cirkulera. Efter föreläsningen anslås den på institutionens anslagstavla på M-husets andra våning i södra tvärkorridoren.


2015-09-22:

Schemaändring 24/9, 30/9, 1/10
Efter klagomål gällande dålig ventilation i MH:A har föreläsningarna den 24/9, 30/9 och 1/10 flyttats till MA4.


2015-09-14:

Teckningslista lab1
Under föreläsningen tisdagen den 15/9 kommer teckningslista för lab1 att cirkulera. Efter föreläsningen anslås den på institutionens anslagstavla på M-husets andra våning i södra tvärkorridoren.
LabPM finns nu tillgängligt under "Laborationer".


2015-09-08:

Schemaändring 23/9 o 25/9
Schemat har uppdaterats på grund av inriktningsinformationen onsdagen den 23/9. Föreläsningen flyttas till övningstiden 15:15-17:00 och övningen flyttas till fredagen 25/9 15:15-17:00.


2015-08-27:

Välkommen till ETG 2015!
Kursen startar med introduktionsföreläsning måndagen den 31 augusti kl 13:15 i MA:2