Elektroteknikens Grunder (MIE012) 
 
Kursmaterial

Lärare och administration
Studerandeexpeditionen på IEA är öppen vardagar kl 11.00-12.30. Telefon: 046-222 92 90. Andra tider efter överenskommelse. Du kan även kontakta oss via epost: studexp@iea.lth.se.

Föreläsningar:
Johan Björnstedt
Gunnar Lindstedt

Övningar och laborationer:
Henriette Weibull
Anton Karlsson
Johan Björnstedt

Nyheter:


2017-05-10:

Visning av omtentamen 22/4
Ingen gemensam visningstid kommer att anordnas. Kontakta Johan för att få se din tenta.


2017-02-01:

Visning av tentamen 13/1
Visning av tentamen kommer att ske tisdagen den 7/2 kl 12.15-12.45 i M:IEA (mittemot labsalen).


2016-12-13:

Extra övning 14/12
Föreläsningen onsdagen den 14/12 kl 10-12 ersätts av en övning i sal M:X1. Övningarna på fredag kvarstår enligt schemat.


2016-11-22:

Teckningslista lab4
Under föreläsningen onsdagen den 23/11 kommer teckningslista för lab4 att cirkulera. Efter föreläsningen anslås den på institutionens anslagstavla på M-husets andra våning i södra tvärkorridoren.


2016-11-14:

Visning av tentamen 24/10
Visning av tentamen kommer att ske onsdagen den 16/11 kl 12.15-13.00 i M:IEA (mittemot labsalen).


2016-11-02:

Teckningslista lab3
Under föreläsningen tisdagen den 8/11 kommer teckningslista för lab3 att cirkulera. Efter föreläsningen anslås den på institutionens anslagstavla på M-husets andra våning i södra tvärkorridoren.


2016-10-10:

Tentamensanvisningar
Information angående tentamen finns här.


2016-09-29:

Labhandledning Lab2
Labhandledning till Lab2 finns nu tillgänglig.


2016-09-23:

Teckningslista lab2
Under föreläsningen tisdagen den 27/9 kommer teckningslista för lab2 att cirkulera. Efter föreläsningen anslås den på institutionens anslagstavla på M-husets andra våning i södra tvärkorridoren.


2016-09-21:

Visning av omtentamen 26/8
Visning av tentamen kommer att ske tisdagen den 27/9 kl 12.15-12.30 i M:IEA (mittemot labsalen).


2016-09-13:

Extramaterial trefas
Extramaterial som behandlar trefas finns nu tillgängligt.

Labhandledning Lab1
Labhandledning till Lab1 finns nu tillgänglig. Observera att denna innehåller obligatoriska förberedelseuppgifter.


2016-09-06:

Teckningslista lab1
Under föreläsningen torsdagen den 8/9 kommer teckningslista för lab1 att cirkulera. Efter föreläsningen anslås den på institutionens anslagstavla på M-husets andra våning i södra tvärkorridoren.


2016-08-26:

Välkommen till ETG 2016!
Kursen startar med introduktionsföreläsning måndagen den 29 augusti kl 13:15 i MA:7