Elektroteknikens Grunder (MIE012) 
 
Kursmaterial
Lärare och administration
Studerandeexpeditionen på IEA är öppen vardagar kl 11.00-12.30. Telefon: 046-222 92 90. Andra tider efter överenskommelse. Du kan även kontakta oss via epost: studexp@iea.lth.se.

Föreläsningar:
Gunnar Lindstedt          
Bengt Simonsson   

Övningar och laborationer:        
Henriette Weibull          
Sebastian Hall    
Johan Björnstedt   

Nyheter:

2012-11-25:
Deltentamen 1 är nu rättad, resultatet finns under rubriken tentamen på denna hemsida.
Tid för visning kommer att anslås här på hemsidan och på institutionens anslagstavla.

2014-11-21:
Nu är det dags att anmäla er till denna läsperiods laborationer, det är två labbar, lab2 och lab3. Labbarna går vid samma tillfälle, vilket betyder att hälften av studenterna skall göra lab3 före lab2.
Anmälningslistorna finns uppsatta på inst. anslagstavla 2:a våningen södra tvärkorridoren.

2014-09-08:
Matterepetition torsdagen den 11 september 15-17 i sal M:B

2014-08-29:
Välkommen till årets kurs!

Start måndagen den 1 september kl 13.15 i MA:07