Elmaskiner och drivsystem (EIEF10)

 

Lärare

Bengt Simonsson

Administration

Carina Lindström

Kursmaterial

Kurspärm med innehåll enligt kursprogram finns till försäljning hos kursansvarig på lektionerna från och med 16/1.

Pris 100 SEK (självkostnadspris).

Observera att nedanstående kapitel ur B.W. Williams bok inte finns med i kurspärmen (upphovsrättsskyddat).Länk till kursboken i ETEF10 (zip-arkiv med pdf-filer). Delar av Kap 13 och Kap 15 ingår i EIEF10!

B.W. Williams: Power Electronics: Devices, Drivers, Applications, and Passive Components

När du valt länken ovan så ska du registrera dig för att komma åt zip-arkivet med pdf-filerna.

Kursinformation

Föreläsningar

Övningar

Laborationer

Tidigare tentor

Tentamen

 


 

 

 


 

 

 

 

Studexp:

Studerandeexpeditionen på IEA är öppen vardagar kl 11.00-12.30. Telefon: 046-222 92 90. Andra tider efter överenskommelse. Du kan även kontakta oss via epost: studexp_iea(@)listserver.lu.se.

NB om registrering på kursen: De studenter som är närvarande vid de första kurstillfällena registreras på kursen.

Det är studentens skydighet att meddela om han eller hon slutar på kursen.


Nyheter:

2022-01-12:

Välkommen till Elmaskiner och drivsystem VT2022!

Kursen startar med föreläsningar Måndagen den 17 januari, 10-12, och fortsätter sedan samma dag 13-15 (17). De här första föreläsningarna kommer att ske ONLINE med hjälp av Zoom. Vi får under detta pass diskutera hur vi sedan fortsätter.
Kursprogram finns för nedladdning under rubriken "kursinformation" här till vänster.


2021-03-19:

Omtentamen Påsken VT2021:

För er som är omregistrerade på kursen är det problem att anmäla er till omtentamen genom LADOK. Kontakta därför studexp. genom mail. Deadline samma som för ladok-registrering.

2021-01-07:

Välkommen till Elmaskiner och drivsystem VT2021!

På grund av Covid-19 epidemin kommer kursen att till stora delar bedrivas på distans med hjälp av Zoom. Detta gäller föreläsningarna och övningarna som tidsmässigt kommer att följa det schema som finns i TimeEdit.

Länk till föreläsningarna och övningarna kommer att mailas ut senast dagen innan till er som är kursanmälda till kursen de första gångerna och därefter till er som är kursregistrerade i LADOK.

Hur laborationerna kommer att utföras är för tillfället inte klart, rådande restriktioner från LU gäller fram till 210131, vi inväntar vad som kommer att gälla när det blir aktuellt med labbarna.

Aktuellt kursprogram kommer snarast att finns här på kurshemsidan under rubriken "kursinformation", detta program visar de olika delmomenten och när dessa planeras att gås igenom, viss tidsförskjutning kommer dock att förekomma.

Håll koll på denna hemsida för eventuella ändringar.

Vi hörs i Zoom !!!
Bengt

200317:

Lunds Universitet har beslutat att all campusbaserad undervisning är inställd från och med 2020-03-18 tills vidare. Detta betyder för vår kurs att vi får använda oss av distansundervisning och de hjälpmedel som står tillbuds.

Jag har testat ZOOM och kommer att försöka använda detta för att hålla Fö/lektioner/övningar i den mån det fungerar. Som det ser ut nu kommer jag att maila ut en länk till dessa möten och tiden för dessa planerar jag i dagsläget blir de tider vi har i schemat för lp4, det vill säga första tillfället blir onsdagen den 25/3 kl 10.

Håll koll på denna hemsida för eventuella ändringar.