ESSF15 Elenergiteknik 
 
Allmänt
Kursprogram

Kursmaterial
Lösenordsskyddad mapp

Nyheter


200414 Slutliga anvisningar om hur tentamen 17 april praktiskt genomförs finns här.


200403 Som framgår av information på Student LTH är tid för omtentamen oförändrad 17 april kl 8:00, men den genomförs digitalt. Studenter som inte är anmälda till tentamen i LADOK 6 april kl 23:59 kommer inte att kunna skriva. Preliminära anvisningar om hur tentamen praktiskt genomförs finns här. Slutliga anvisningar meddelas här samt mejlas till anmälda studenter.


Kursstart måndag 20 januari 2020 kl 8:15 i sal MA5.

För kursregistrering krävs närvaro på föreläsning eller kontakt med kursansvarig Olof Samuelsson.

Kursboken Elenergiteknik av Alaküla, Gertmar och Samuelsson ska finnas på KFS före terminststarten.


Studerandeexpeditionen på IEA är öppen vardagar kl 11.00-12.30. Telefon: 046-222 92 90. Andra tider efter överenskommelse. Du kan även kontakta oss via epost: studexp@iea.lth.se.