Kraftelektronik (ETEF10) 
 
Kursmaterial

Lärare och administration
Studerandeexpeditionen på IEA är öppen vardagar kl 11.00-12.30. Telefon: 046-222 92 90. Andra tider efter överenskommelse. Du kan även kontakta oss via epost: studexp_iea(@)listserver.lu.se.

Föreläsningar och övningar:
Bengt Simonsson

Laborationer:

Nyheter:

2022-01-10:
Tentamen fredag 14 jan 2022.
På grund av att många känner sig rädda för att tentera i sal kommer vi att denna gång att övergå till ONLINE med hjälp av Canvas och Zoom. Ni som är anmälda till tentamen i LADOK skall ha fått ett mail om detta, om inte kontakta oss så får vi kolla vad som inte fungerat.

2021-10-26:
Välkommen till Kraftelektronik 2021!
Kursen startar tisdagen den 2 november kl 10:15 i C522.
Kursprogram finns för nedladdning här till vänster på sidan under rubriken "kursinformation".


2021-01-07:
Ordinarie tentamen för HT2020, 21-01-15 kommer att ske digitalt med Canvas och Zoom. Ni som har anmält er till tentamen skall ha fått ett mail med länk till Zoom och var ni hittar övrig info.
Har ni ej fått detta mail och är berättigade till att tentera uppmanas ni att snarast kontakta studerandeexpeditionen.

2020-10-20:
Välkommen till Kraftelektronik 2020!

På grund av Covid-19 epidemin kommer kursen att till stora delar bedrivas på distans med hjälp av Zoom. Detta gäller föreläsningarna och övningarna som tidsmässigt kommer att följa det schema som finns i TimeEdit.

Länk till föreläsningarna och övningarna kommer att mailas ut senast dagen innan till er som är kursanmälda till kursen de första gångerna och därefter till er som är kursregistrerade i LADOK.

Laborationerna kommer att utföras på Campus Helsingborg, men med vissa ändringar jämfört med normalt på grund av smittspridningsrisken och kraven på att hålla avstånd. Även laborationerna är schemalagda i TimeEdit och det är viktigt att ni håller er till er grupp. Gruppindelningen är desamma som ni använt från första kursen i ettan.

Kursprogram finns härpå kurshemsidan under rubriken "kursinformation", detta program visar de olika delmomenten och när dessa planeras att gås igenom, viss tidsförskjutning kommer dock att förekomma.

För att bli registrerad på kursen i LADOK krävs att Du under den första föreläsningen skickar ett privat chattmeddelande i Zoom till Föreläsaren (Host), därefter får ni kontakta  avdelningens studexp. för att bli kursregistrerade.

Meddelande skrivs på formen:

personnummer efternamn förnamn

Vi hörs i Zoom !!!
Bengt

2016-10-28:

Välkommen till Kraftelektronik 2016!
Kursen startar tisdagen den 1 november kl 10:15 i C224

Hämta kursboken (zip-arkiv med pdf-filer) genom att klicka på länken nedan, de enskilda delarna är olika uppdaterade, så ta hela boken längst ned på sidan (OBS Tryckta versionen nästan 20 år gammal och inte helt up-to-date):

B.W. Williams: Power Electronics: Devices, Drivers, Applications, and Passive Components

När du valt länken ovan så ska du registrera dig för att komma åt zip-arkivet med pdf-filerna.

Alla studenter som är närvarande vid första föreläsningen kommer att registreras som kursdeltagare. Observera att det är studentens ansvar att informera institutionen om han eller hon hoppar av kursen.