Elektroteknikens Grunder (EIEF35) 
 
Kursmaterial

Lärare och administration
Studerandeexpeditionen på IEA är öppen vardagar kl 11.00-12.30. Telefon: 046-222 92 90. Andra tider efter överenskommelse. Du kan även kontakta oss via epost: studexp@iea.lth.se.

Föreläsningar:
Johan Björnstedt
Gunnar Lindstedt

Övningar och laborationer:
Johan Björnstedt
Anton Karlsson
David Wenander

Nyheter:


2021-03-30:

Uppdaterade anvisningar för tentamen
Anvisningar för genomförandet av tentamen på distans 2021-04-06 har uppdaterats och finns här.


2021-03-15:

Omtentamen 2021-04-06
Anvisningar för genomförandet av tentamen på distans 2021-04-06 finns här.

Tentamensanmälan stänger den 29/3.
Endast de som är anmälda kan skriva tentamen.

För legitimationskontroll krävs att du senast tisdagen den 30/3 (gärna tidigare) skickar en pdf-fil (1 sida) med:
1. Färgkopia på giltig legitimation
2. Nytaget färgfoto föreställande ditt ansikte
Filen skickas till Johan Björnstedt.


2020-12-18:

Inlämningsuppgift Lab 4
Lösningsförslag till inlämningsuppgiften som ersätter Lab 4 finns här.

God Jul och Gott Nytt År!.


2020-12-15:

Anvisningar för tentamen 2021-01-12
Anvisningar för genomförandet av tentamen på distans 2021-01-12 finns här.


2020-12-02:

Inlämningsuppgift Lab 4
Inlämningsuppgiften som ersätter Lab 4 finns här.
Lösning lämnas in via Canvas senast onsdagen den 9/12 kl 12.00.


2020-11-25:

Lab 4
Lab 4 kommer att ersättas av en inlämningsuppgift som distribueras i slutet av vecka 49. Mer information kommer senare.


2020-11-09:

Labhandledning till Lab 3 och Lab 4
Labhandledning till Lab 3 och Lab 4 finns här.


2020-11-05:

Lösningar till tentamen 2020-10-27
Lösningar till deltentamen A finns här.


2020-11-04:

Anmälan till Lab 3 och Lab 4
Länkar för anmälan till Lab 3 och Lab 4 finns här.
Labhandledningar kommer inom kort.


2020-10-19:

Anvisningar för tentamen 2020-10-27
Anvisningar för genomförandet av tentamen på distans 2020-10-27 finns här.


2020-09-22:

Laborationer
Laborationerna genomförs i M-huset. Ingång från parkeringen på baksidan av M-huset (östra sidan), se karta.


2020-09-14:

Labhandledning till Lab 1 och Lab 2
Labhandledning till Lab 1 och Lab 2 finns här.


2020-09-07:

Anmälan till Lab 1 och Lab 2
Länkar för anmälan till Lab 1 och Lab 2 finns här.
Labhandledningar kommer inom kort.


2020-08-27:

Användarnaman och lösenord
Användarnamn och lösenord till undervisningsmaterialet har skickats ut via mail till de som är anmälda till kursen.

Länk till föreläsningarna finns här.

Om Du ska läsa kursen men inte mottagit mail med användarman och lösenord, kontakta Johan Björnstedt.

För att bli registrerad på kursen krävs att Du under den första föreläsningen skickar ett chattmeddelande i Zoom.
Meddelande skrivs på formen:
personnummer efternamn förnamn
Meddelande skickas till:
Johan Björnstedt (Host)


2020-08-21:

Välkommen till ETG 2020!
Föreläsningar och övningar kommer tillsvidare att genomföras på distans via Zoom enligt schemat. Laborationer kommer att genomföras på plats i M-huset.

Kursen startar med introduktionsföreläsning måndagen den 31 augusti kl 15:15.
Länk till föreläsningen kommer att skickas via mail till de som är anmälda till kursen.