Elektroteknikens Grunder (EIEF35) 
 
Kursmaterial

Lärare och administration
Studerandeexpeditionen på IEA är öppen vardagar kl 11.00-12.30. Telefon: 046-222 92 90. Andra tider efter överenskommelse. Du kan även kontakta oss via epost: studexp@iea.lth.se.

Föreläsningar:
Johan Björnstedt
Gunnar Lindstedt

Övningar och laborationer:
Johan Björnstedt
Henriette Weibull

Nyheter:


2020-04-09:

Uppdaterade anvisningar för omtentamen den 14/4
Uppdaterade anvisningar för genomförande av tentamen på distans finns här.


2020-04-08:

Anvisningar för omtentamen den 14/4
Anvisningar för genomförande av tentamen på distans finns här.


2020-04-03:

Omtentamen den 14/4
Omtentamen i Elektroteknikens grunder kommer att genomföras på distans med övervakning via webbkamera.

Uppgifterna distribueras digitalt. Lösningar till uppgifterna skrives för hand och digitaliseras med hjälp av skanner eller mobiltelefonkamera.

För att kunna tentera behövs alltså tillgång till dator, webbkamera samt skanner/mobiltelefonkamera. Dessutom krävs ett samtycke till filmning. I annat fall kommer tentamen inte att kunna genomföras vid detta tillfälle.

Endast de som är anmälda kan tentera. Anmälan ska senast den 6/4.

Mer information kommer då detaljerna kring genomförandet är fastslagna.


2020-03-30:

Omtentamen den 14/4
Med anledning av LTH-ledningens beslut att i möjligaste mån genomföra planerade tentor kommer omtentan i Elektroteknikens grunder den 14/4 att genomföras i någon form. Hur detta ska ske är i nuläget ej fastslaget. Återkommer med mer information när sådan finns.


2020-01-31:

Tentamensresultat
Resultatet från deltentamen B finns här.
Visning av tentamen kommer att ske fredagen den 7/2 kl 12.15-12.45 i M:IEA (mittemot labsalen).


2019-11-18:

Tentamensvisning
Visning av deltentamen A kommer att ske torsdagen den 21/11 kl 12.15-12.45 i M:IEA (mittemot labsalen).


2019-11-15:

Tentamensresultat
Resultatet från deltentamen A finns här.


2019-11-04:

Teckningslista lab 3 och lab 4
Teckningslista för lab 3 och lab 4 kommer att anslås på institutionens anslagstavla, på M-husets andra våning i södra tvärkorridoren, på morgonen torsdagen den 7/11.


2019-09-09:

Teckningslista lab 1 och lab 2
Teckningslista för lab 1 och lab 2 kommer att anslås på institutionens anslagstavla, på M-husets andra våning i södra tvärkorridoren, på morgonen torsdagen den 12/9.


2019-08-22:

Välkommen till ETG 2019!
Kursen startar med introduktionsföreläsning måndagen den 2 september kl 13:15 i M:A