Mekatronik fortsättningskurs (EIE075)

 

Information

 Kursprogram

Teachers and Administration

Bengt Simonsson
Gunnar Lindstedt
Mats Alaküla
Henriette Weibull

Teaching material

Lectures


Exam

 

 

 

 

News:

IEA har för närvarande inte någon stud. exp. Vid frågor ang. kurser, tentor, betyg etc. vänligen kontakta kursansvarig lärare.

At the moment IEA does not have a student office. If you have questions regarding this course, exams or grades please contact Gunnar Lindstedt.


 Välkommen till "Mekatronik FK"

Mötestid:
Torsdagar kl 15-17 i sal DC:467 (på IKDC)

Vid första mötet (19/1) skall Mekatronikstudenternas projektval fastställas.

Vid mötet 23/2 presenteras färdiga konstruktioner (och rapporter) så att beställningar kan läggas under följande vecka som är den sista i läsperioden vt1.

Utställning och demonstration av fungerande prototyp sker sista läsveckan i maj.