Mekatronik fortsättningskurs (EIE075)

 

Mekatronik FK är en av de få sanna projektkurserna på LTH med industriell relevans och förankrinng. Här får du som student arbeta med ett industriellt projekt från idéstadiet till en färdig fungerande prototyp som visas på en utställning med representanter från industrin och pressen. Arbetet innebär produktutveckling allt ifrån brainstorming och strukturerat konceptval till bygge och testning av produkten. Arbetet bedrivs i team där studenter från E och M samarbetar och utnyttjar teamets samlade kompetens för att ta fram produkten.

 

Information

 Kursprogram

Teachers and Administration

Bengt Simonsson
Gunnar Lindstedt
Mats Alaküla
Henriette Weibull

Teaching material

Lectures


Exam

 

 

 

 

News:

Studerandeexpeditionen på IEA är öppen vardagar kl 11.00-12.30. Telefon: 046-222 92 90. Andra tider efter överenskommelse. Du kan även kontakta oss via epost: studexp@iea.lth.se.

The IEA student administration is open weekdays 11.00-12.30. Phone: 046-222 92 90. Other times by agreement. You can also contact us by email: studexp@iea.lth.se.


Välkommen till "Mekatronik FK hösten 2008"

Kursstart i sal DC:467 (IKDC plan 4) onsdagen den 3/9 kl 17:15