Mekatronik: Industriell produktframtagning (EIEN01)

Mechatronics: Industrial Product Design (EIEN01)

Mekatronik: Industriell produktframtagning ger dig som student möjlighet att i team genomföra ett verkligt produktutvecklingsprojekt med industriell relevans och förankring. Här får du arbeta med ett industriellt projekt från idéstadiet till en färdig fungerande prototyp. Arbetet bedrivs i team där studenter från D, E, F och M samarbetar och utnyttjar teamets samlade kompetens för att ta fram produkten. Projektet drivs under ett helt läsår och avslutas med en utställning för representanter från industrin och pressen.

Syftet med denna kurs är bygge och testning av produkten, vars idékoncept togs fram i kursen Tillämpad Mekatronik (EIEF01).

 

Information

Kursprogram

Exempel rapport principkonstruktion

Exempel rapport primärkonstruktion I

Exempel rapport primärkonstruktion II


 


 

 

 

 

Studexp:

Studerandeexpeditionen på IEA är öppen vardagar kl 11.00-12.30. Telefon: 046-222 92 90. Andra tider efter överenskommelse. Du kan även kontakta oss via epost: studexp_iea@listserver.lu.se.

The IEA student administration is open weekdays 11.00-12.30. Phone: 046-222 92 90. Other times by agreement. You can also contact us by email: studexp_iea@listserver.lu.se.


News:

2023-01-13

The course starts on Wednesday January 18, 2023 at 10.15 in M:IEA.
Further information for registered students is available in Canvas.

Welcome!