Home
Information
Education
Research
People
Seminars
Contact
Publications
Download
Internt
 
 
 

Past seminars at IEA in 2018

Past seminars in 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998


Back to upcoming seminars


Friday 9/11, 14:30-15:00 in M:IEA

"Inter-disciplinary thinking for inter-area damping"

Seyed Hossein Kamali
Doctoral student in mechatronics at Simon Fraser University, Vancouver, Canada, and guest researcher at IEA

The presentation will exemplify how electro-mechanical analogies can be used to understand power system dynamics - particularly for a researcher in mechatronics. These analogies are useful both for an introduction to the problem and for contributions to methods for damping of inter-area oscillations in power systems.


Tisdag 6/11 kl 13:00, M:IEA, Presentation av examensarbete (Obs! 13:00)

CANoe - Simulink
Integration of vehicle model in existing test environment


Nils Espfors

Sammanfattning:
Detta examensarbete utforskar möjligheterna att integrera en existerande fordonsmodell konstruerad i Simulink in i BorgWarners existerande testningsmiljö som är konstruerad i CANoe. Syftet med att integrera detta är för att uppnå större autonom testning för verkliga körscenarion. Detta hade i sin tur förenklat och således förbättrat testningsmiljön och testningsproceduren på BorgWarner. Genom att utnyttja en fordonsmodell liknande den bil som produkten är ämnad för kan man göra testningen mer lik verkligheten. Detta har I sin tur effekten att säkerställa att produkten upprätthåller de kvalité och säkerhetskrav som ställts. Examensarbetet är huvudsakligen relaterat till mjukvaruutvecklingen hos BorgWarner men det delar även lite information om hårdvaran som används hos BorgWarner.

Arbetet utfört vid Borg Warner, Landskrona

Handledare: Måns Andersson, Rickard Pendrill Borg Warner och Anton Karlsson IEA
Examinator: Gunnar Lindstedt IEA


Thursday 18/10, 15:15, M:IEA (IEA seminar room), MSc Degree Project Presentation

" Differential Measurement Probe with High Common Mode Rejection "

Björn Franzén

Abstract:
Measuring signals with high frequency common mode components are typically prone to measurement errors due to low common mode rejection at high frequencies. The purpose of this master thesis is to design a measurement probe that presents sufficient common mode rejection to measure motor drive current directly at the switching stage, before filtering.

Outlined in this work is the design process, on a block diagram and simulation level, culminating in the construction of a prototype. The measurement probe consists of sensor head and a receiver that are fiber optically isolated from each other. It has a signal chain that splits the signal into a high and low frequency path. The high frequency path is frequency modulated and the low frequency path is digital. In the receiver, these two paths are joined before being output as an analog signal.

A signal chain has been simulated that shows a DC-100 MHz response with an amplitude accuracy of 2.9%, dynamic range of 53 dB, dropping to 38 dB at the end of the passband and, a spurious free dynamic range greater than 40 dB. Furthermore, a prototype has been constructed but has not been debugged to a degree that permits meaningful measurement results.

Supervisors: Lars Lindgren, Johan Wernehag
Examiner: Mats Alaküla


Friday 12/10, 13:15, E:1328 (BME seminar room), MSc Degree Project Presentation

" The CB-hand - A study of the functions and development of modern prosthetic hands "

Erik Skarrie and Daniel Blomstrand

This work has been carried out at BME and IEA.

Supervisors: Christian Antfolk and Nebojsa Malesevic (biträdande), BME
Examiner: Gunnar Lindstedt, IEA


Friday 21/9 kl 14:15-15:00, M:IEA, Guest researcher presentation

" Self-tuning electromagnetic vibration systems using power electronics techniques and adaptive control "

Seyed Hossein Kamali, doctoral student at Simon Fraser University, Vancouver, Canada

Summary:
Hossein is working in the field of mechatronics and his presentation will include:
- Variable stiffness in mechanical systems;
- Vibration energy harvesting;
- Structural vibration control;
- Sliding mode extremum seeking controller.

His work is related to PhD work by Reza Safari Tirtashi and Olof Samuelsson. While Reza and Olof targeted damping in electric power systems through mechanical analogs, Hossein works on the mechanical system itself. Concepts common to both power systems and mechatronics include modal analysis, impedance matching and even reactive power.


Friday 14/9, 10:30 M:IEA (seminar room)

" Energy Harvesting with Solar Cells for Wireless Alarm Nodes "

Tobias Olofsson

Summary:
Energiförbrukningen i elektronikprodukter minskar samtidigt som prestandan för solceller hela tiden ökar. Nya solcellstyper med lägre priser skapar nya möjligheter för använding även i små elektronikprodukter. Att samla energi från omgivningen, t.ex. från ljuset i ett rum, och använda det för att driva små elektronikprodukter kallas i ett vidare begrepp för "energy harvesting" (SV: energiskördning). Moderna larmsystem består av trådlösa larmnoder med olika energiförbrukning och som installeras på olika platser med olika ljusförhållanden. En vanligt förekommande trådlös larmnod är magnetkontakten, vilken ofta installeras i fönster och på dörrar. Fönsterläget är särskillt intressant eftersom där finns goda ljusförhållanden, vilket ökar potentialen i användning av solceller. Detta arbete behandlar de tre delsystemen som typiskt ingår i ett "energy harvesting"-system; solceller, batterier och kraftelektronik. Olika alternativ för de tre delsystemen övervägs och jämförs, med applikation för trådlösa larmnoder i åtanke. Litteraturstudier kompletteras med undersökningar av marknaden för att estimera vad de olika systemen kan kosta. Mätningar på tre typer av solceller görs både i hemmiljö och i labbmiljö för att estimera hur mycket energi som kan skördas i naturligt och artificiellt ljus. Slutligen demonstreras konceptet av att skörda energi till larmnoder genom att bygga en prototyp för magnetkontakten. Resultatet från undersökningen visar att det går att bygga ett "energy-harvesting"-system på många sätt och att valet av lösning starkt beror på hur mycket lösningen får kosta. Funktionaliteten av prototypen demonstreras, men fortsatta tester krävs för att avgöra hur den beter sig året runt.

Supervisors: Jonas Johannesson (Verisure Innovation) and Gunnar Lindstedt (IEA)
Examiner: Johan Björnstedt (IEA)
Opponents: Erik Skarrie och Daniel Blomstrand


Friday September 7, at 11:15, hall MB (Mechanical Engineering building, Ole Römers väg 1, Lund)

Ph.D Defense and Presentation:

" On Optimal Control for Concept Evaluation and System Development in Construction Machines "

Bobbie Frank

Abstract:
The main goal with this thesis is to develop a method to maximize the fuel efficiency [ton/l] in construction machines, while fulfilling the desired productivity [ton/h]. This is achieved by focusing on two of the main influencers; the machine concept evaluation and the development of operator assist systems. To be able to perform a concept evaluation, and the necessary system optimization, that is unbiased from control engineering experience and test repetitiveness, an optimal control algorithm based on dynamic programming, which ensures global optimum, is developed. The optimal control results from the concept evaluation are able to provide input when developing control strategies for operator assist systems, automatic functions and autonomous machine control.

The method is demonstrated on a wheel loader, working in a production chain, but can be applied to other construction machines, for example articulated haulers and excavators. Common denominators can be found with forestry equipment, agriculture machines and on-road vehicles. The optimal control algorithm is put to test by challenging the calculated theoretical optimum with measured data from an extensive empirical study to test the validity of the global optimum found.

The main result is that the optimal control algorithm, based on dynamic programming, successfully works. The result demonstrates approximately 14% better energy efficiency in a gravel application, compared to the most fuel efficient operators' best work cycle in the empirical study. The best measured work cycle is approximately 30% better than the average in the study. A similar result is shown in a timber grapple application.

The proposed method, and the algorithm developed, work for all three investigated machine concepts demonstrated. The results from the concept comparison example indicate that the parallel hybrid has about 5% higher fuel efficiency and the series hybrid wheel loader has around 23% higher fuel efficiency compared to the conventional machine, which is used as a baseline, at the same productivity. In an example of a system optimization for the primary energy converter, the genset, internal combustion engine and electrical machine, in the series hybrid wheel loader indicate that the optimal power rating of the genset in the investigated application is 0.6 times the internal combustion engine power rating of the conventional wheel loader, resulting in approximately 6% higher fuel efficiency at the same productivity.

Supervisor:
Prof. Mats Alaküla (Lund University, Sweden)

Opponent:
Prof. Giorgio Rizzoni (The Ohio State University, USA)


Wednesday 30 August 2018, 9:30-18:00, hall M:E

" The 6th IEA-Vanrolleghem Modelling Seminar on Advanced Modelling and Simulation of Wastewater Treatment Processes "

Purpose: Yearly gathering on modelling and simulation of wastewater treatment processes with local people from Sweden and Denmark utilizing the yearly visit of professor Peter Vanrolleghem, Université Laval, Québec, Canada. The format will be a number of presentations and ample time for discussions. We keep the seminar day very informal.

Venue: We all meet in the IEA coffee room for coffee/tea and then move on to hall M:E, both in the Mechanical Engineering building, LTH (Ole Römers väg 1).


Wednesday 15/8, 10:30 M:IEA (seminar room)

" Automatic Fast DC Static Charging for EV "

Emil Persson, Bernat Serra Frigola

Summary:
The development of Electric Road Systems provides both static and dynamic charging opportunities from the same ERS technology. However, it also requires that the vehicle can handle charging from a DC voltage source with no Protective Earth connection. This in turn means that the vehicle must limit the section of the on board power system that is galvanic connected to the ground.

An intermediate solution to bring the ERS into EVs not equipped with the form of galvanic isolation or double isolation needed, is to use a section of an ERS system for static charging with a slight alteration of the ERS connection. In this case three subsequent tracks are used for Ground, Plus and Zero connectors with exactly the same mechanical layout as a normal ERS charging connection, but now being a part of a CHAdeMO External DC charging connector. This Master's Thesis project investigates and attempts to implement a functional solution to use an Elonroad module for an static and automatic EV fast charging connection (~50kW). The project could be described as an "extension cable" of a standard external DC charger, which removes the need of using a cable and plugging it into the car.

Supervisors: Gunnar Lindstedt (IEA) and Dan Zethraeus (ELONROAD)
Examiner: Mats Alaküla (IEA)


Thursday 21st of June, 10:30, M:IEA (IEA seminar room), MSc Degree Project Presentation

" Modelling and optimization of Silicon Carbide inverters for traction applications "

Dennis Jonasson and Lucas Linden

This project has been carried out in a cooperation between BorgWarner and LTH.

It aims to develop loss and sizing models for SiC components to be used in the optimization of electric powertrains, additionally this project investigates the effects of different modulation schemes on the optimal semiconductor size and the efficiency of the converter.

Supervisors: Gabriel Domingues (IEA), Pontus Fyhr (IPROD), Kristoffer Nilsson (BorgWarner)
Examiner: Mats Alaküla (IEA)


Friday 15/6, 13:00, M:IEA (IEA seminar room), MSc Degree Project Presentation

" Detection and location of HVDC commutation faults from PMU data "

Alejandro Belinchón Calderón

The project has been carried out at IEA and ABB Corporate Research.

The goal has been to distinguish commutation faults in HVDC converters from other faults and to possibly pinpoint their location in the system - all using Phasor Measurement Units (PMUs).

Supervisors: Stefan Thorburn (ABB CR), Olof Samuelsson (IEA), Morten Hemmingsson (IEA)
Examiner: Jörgen Svensson (IEA)


Friday 15/6, 10:15, M:D (Note! M:D, not M:IEA as usual!), MSc Degree Project Presentation

" Cost optimized electrification of Lund city bus traffic using Elonroad electric road system "

Hampus Alfredsson, Erik von Essen

Supervisors: Lars Lindgren (IEA)
Examiner: Mats Alaküla (IEA)
Opponents: Olof Levin, Carl-Johan Kokacka


Wednesday 13/6 kl 10:30, M:IEA, MSc Degree Project Presentation

" Grid impact study of frequency regulation with EVs "

Emma Blomgren

The project has been carried out at DTU Electrical Engineering.

Supervisors: Seyedmostafa Hashemi Toghroljerdi (DTU), Peter Bach Andersen (DTU), Olof Samuelsson (IEA)

Examiner: Jörgen Svensson (IEA)


Fredag 1/6 kl 10:30, M:IEA, Presentation av examensarbete

" Development of a waterproof hand gesture control device "

Joel Sirefelt, Siriffo Sonko

Sammanfattning:
Företaget Phiwer sports AB utvecklar idag motordrivna surfbrädor som tar sig framåt i vattnet med hjälp av en vattenjetmotor. Idag svänger personen som åker på surfbrädan på samma sätt som man gör när man vågsurfar eller åker wakeboard, nämligen genom att luta sig åt det hållet man vill svänga. För att styra hastigheten på den eldrivna surfbrädan används i dagsläget en liten handkontroll. Målet med projektet är att utveckla en bärbar kontroll där man kan styra hastigheten på surfbrädan och även kunna ge andra signaler genom att göra olika typer av handrörelser. För att företaget ska kunna utnyttja kontrollen krävs det att den är vattentät.

Arbetet utfört vid Phiwer Sports AB.

Handledare: Gunnar Lindstedt, IEA
Examinator: Johan Björnstedt, IEA
Opponenter: Filip Lotzke, Johannes Nyberg, Fredrik Ekman och Markus Wallén


Tisdag 29/5 kl 10:30, M:IEA, Presentation av examensarbete

" New Principle for Fluid Flow Measurement "

Markus Karlström, Fredrik Olsson

Sammanfattning:
Baxter är ett företag som tillverkar maskiner för hemodialys. Inom hemodialys finns det ett stort behov för att mäta vätskeflöden med stor noggrannhet, vilket i nuläget är komplext och dyrt. Motivet för examensarbetet är således att undersöka en ny mätprincip för flödesmätning genom att utveckla en ny typ av flödesmätare till ett lägre pris.

Arbetet utfört vid Baxter Lund.

Handledare: Michael Pettersson, Baxter och Sebastian Hall, IEA
Examinator: Gunnar Lindstedt, IEA
Opponenter: Angelica Persson och Pontus StrömbergTisdag 15/5 kl 10:30, M:IEA, Presentation av examensarbete

" GrowPro Växthusautomation "

Isak Monrad-Aas och Albin Wilson

Handledare: Henriette Weibull, IEA
Examinator: Gunnar Lindstedt, IEA


Wednesday May 9, at 14:00, hall E:1406 (Electrical Engineering building, Ole Römers väg 3, Lund)

Licentiate Thesis Seminar:

" Air cooling of an EMSM field winding "

Samuel Estenlund

Abstract:
The performance of electrical machines are tangibly limited by thermal limitations. The difference in torque and power between what the machine can maintain continuously and for shorter bursts is often significant and regularly requires a machine to be over-sized to meet specification requirements. For some applications this is not a substantial problem, but for others the power and torque density of the machine is the most important parameter. Traction machines for electrical vehicles (EVs) is an example of an application where the latter may be true. There are several electrical machine topologies that are suitable for EV traction. Permanent magnet synchronous machines (PMSMs) have dominated the EV market for a few years with no sign of backing down, but induction machines and electrically magnetized synchronous machines (EMSMs) are also represented in a few models. The EMSM is an example of a machine topology where the thermal restrictions are apparent and if the heat generation in an EMSM can be handled effectively, it has serious potential for high power density operation. This thesis presents two similar concepts for parallel direct air cooling, using rectangular windings with either indented sides or hollow windings, and attempts to answer the question whether direct cooling can make EMSMs to match or outperform PMSMs for EV traction. The direct cooling concepts are studied analytically in an empirical-lumped parameter model, which is tested experimentally for validation. The outcome of the model suggests that current densities of at least 16 A/mm2 are achievable continuously (through an area where copper, cooling ducts and insulation are included). An electrically magnetized rotor is designed, utilizing the proposed direct cooling concepts, fitting in a stator originally designed for an interior PMSM rotor. Through simulations the performance of the EMSM and the PMSM are compared, resulting in comparable performances but with slightly lower efficiency for the EMSM due to the extra cooling. It is concluded that the direct cooling concepts proposed are promising and worth further studies. A few examples of future work needed are more experiments for more dimensions and operations points are needed in the future, as well as the design of a whole system including a pump for the coolant air, and rotor current supply (with slip rings or a rotating transformer).


Supervisors:
Prof. Mats Alaküla (Lund University, Sweden)
Assoc. Prof. Avo Reinap (Lund University, Sweden)

Opponent:
Prof. Yujing Liu, (Chalmers Tekniska Högskola, Sweden)


Onsdag 11/4 kl 13:30, M:IEA, Presentation av examensarbete

" Monitoring of a Veneer Lathe Knife by the use of an Industrial Internet of Things-platform "

Nils Lindqvist

Arbetet utfört vid Novotek AB, Malmö.

Handledare: Jens Molin och Ulf Yngveson, Novotek och Gunnar Lindstedt IEA
Examinator: Ulf Jeppsson, IEA

Sammanfattning:
Industriellt "Internet of Things" är en teknologi som kraftfullt driver på att mängden mätdata från industriella processer ständigt ökar. I detta examensarbete har en maskin för framställning av faner för exempelvis plywood-tillverkning studerats. Mätdata har samlats in och behandlats med analysprogrammet ThingWorx. Syftet med analysen är övervakning och prediktion av underhållsbehov. I arbetet ingår även statistisk bearbetning och maskininlärning för prediktionen. Även en jämförelse med annat analysprogram görs.


Onsdag 11/4 kl 10:30, M:IEA, Presentation av examensarbete

" Planering av regionnätsdrift - radialläggning av maskade ledningar "

Mattias Erkander

Arbetet har utförts vid E.ON Elnät, Malmö

Handledare: Karl Berg, E.ON Elnät, Olof Samuelsson, IEA
Examinator: Jörgen Svensson, IEA

Sammanfattning:
I Sverige idag har vi ett elkraftsystem som befinner sig i förändring. Med utgångspunkt i de uppsatta energi- och klimatmålen har nyttjandet av stamnätet börjat förändras med följder för underliggande regionnät. Situationen är speciell då dessa två nät är hårt parallellkopplade till varandra, men drivs av olika företag. E.ON som regionnätsägare i södra Sverige märker av att i många avseenden drabbas deras nät negativt av denna utveckling. Bland annat uppstår det situationer med effektöverföring i regionnätet istället för i stamnätet, så kallade subtransiteringar, vilka leder till onödiga förluster i deras nät. Detta arbete har som syfte att undersöka radialläggning av regionnätet som metod att begränsa problemen med subtransiteringar, och har utformats tillsammans med E.ON Energidistribution i Malmö.

Studien har begränsats till ett delområde av E.ONs regionnät i sydöstra Sverige. Analyserna som utförts utgår från fem delanalyser som i turordning behandlar hur effektflöden och förluster, felbortkoppling, fellfallsituationer, tillförlitlighet och abonnemang påverkas genom att bryta upp maskor i nätet. Historisk driftdata har även kartlagts där det går att se samband mellan yttre påverkan och subtransiteringar i regionnätet.

Resultaten visar att det finns betydande potential till förlustreducering med positiv ekonomisk följd för E.ON. Förlustbesparingar på upp till 2 MSEK/år för frånkoppling av en specifik ledning ligger inom vad som är möjligt. De fall som verkar kunna bespara mest förluster i regionnätet, ökar dock förlusterna i stamnätet vid en radialläggning. Överbelastningarna i regionnätet påverkas i liten utsträckning. Belastningsgraden ökar främst i de västra delarna av nätet, som behöver ta på sig extra överföring för att tillgodose konsumenterna vidare söderut när de östra ledningarna frånkopplas. Denna situation blir särskilt tydlig vid felfall. Felbortkopplingen fungerar tillfredsställande även i ett uppmaskat läge med befintliga reläskyddsinställningar. Tillförlitligheten försämras oundvikligen när redundansen försvinner om inte ny teknik införs.. Det har dock setts att driftstörningar är ytterst ovanliga. Påverkan på abonnemangen kan både vara negativ eller positiv med förbättrad eller försämrad ekonomi som följd.

Slutligen är detta ett komplext problem där det är svårt att ge entydiga slutsatser. Det finns dimensioner av en nättopologi som ändras över tid och analyser som pekar på både fördelar och nackdelar. Målet med arbetet är att åskådliggöra dessa fördelar och nackdelar samt skapa ett underlag för diskussion mellan region- och stamnätsägare.


Måndag 9/4 kl 13:00, M:IEA, Presentation av examensarbete

" Directly cooled windings - Conjugate heat transfer assessment of air-cooled hollow conductor "

Michael Gabassi

Handledare: Avo Reinap
Examinator: Mats Alaküla

Sammanfattning:
The torque capabilities of electrical machines are today limited by magnetic saturation and the ability to transfer thermal loads away from the machine. A solution to thermal management in power turbo-generators involves hollow conductors allowing direct cooling of the heat source thus increasing the power density significantly. The work done in this master thesis investigates the possibilities of implementing such cooling techniques in smaller electrical machines and attempts to predict the current capabilities of directly cooled conductors. Experiments have been made on hollow conductors using compressed air as cooling fluid and mathematical models are used to predict the capabilities of alternative coolants such as water and oil. Preliminary results show current capabilities in excess of 30 A/mm^2.


2/3 kl 10:30, M:IEA
Presentation av examensarbete

" Failure Prediction of NiMH Batteries "

Filip Dahlberg, Markus Hägnefelt

Sammanfattning: I detta examensarbete har backup-batterier för självöppnande dörrar studerats. Eftersom batterierna är säkerhetskritiska komponenter byts de ut då de riskerar att inte uppfylla de krav som ställs. I arbetet har ett antal parametrar hos batterierna studerats för att ge ett bättre underlag om när ett batteri bör bytas ut.

Arbetet utfört vid Assa Abloy, Landskrona

Handledare: Roger Dreyer, Assa Abloy och Gunnar Lindstedt IEA
Examinator: Johan Björnstedt, IEA
Opponenter: Fredrik Olsson, Markus Karlström


2/3 kl 9:00, M:E
Presentation av examensarbete

" System performance analysis of an isolated microgrid with renewable energy and a battery and hydrogen storage system - An evaluation of different storage system configurations "

Pauline Ahlgren, Ellen Handberg

Abstract: E.ON makes experiments with a microgrid in Simris, where solar PV and windpower supplies a residential area using a battery for short-term storage and a biodiesel generator as backup. This degree project investigates the use of hydrogen for seasonal storage in the microgrid, which is assumed to run isolated from the main grid. Key issues are dimensioning of the two storages, control of charging/discharging and performance assessment. Simulations are made over a one-year period with a resolution of one hour and use actual data for production and consumption in the Simris system.

Arbetet har utförts vid E.ON Elnät, Malmö

Handledare: Ingmar Leisse, E.ON Elnät, Olof Samuelsson, IEA
Examinator: Jörgen Svensson, IEA


Thursday February 15, at 10:15 a.m., hall E:1406 (Electrical Engineering building, Ole Römers väg 3, Lund)

Ph.D. Defense and Presentation:

" Control of Voltage and Damping in Bulk Power Systems "

Mohammad Reza Safari Tirtashi

Abstract:
Modern power system is a complex dynamical system and one of the largest man-made systems. With recent driving forces like environmental concerns over air emissions, the modern power system is evolving towards an even more complex system. So it is necessary to handle the current challenges in power systems with simple approaches and avoid adding further complexity as much as possible. Also the implementation issues should be taken into account to meet the Transmission System Operators' (TSOs') interests. The considered problems in this thesis are related to voltage control and damping control which are two important issues challenging secure power system operation. The first voltage control problem addressed in the thesis occurred during the restoration of the Swedish power system after the blackout in 2003 and is called reactor hunting. Large scale voltage fluctuations are the consequence of the reactor hunting. The common practice used by the Swedish TSO to handle the reactor hunting is to turn off voltage control automatics during the restoration period. That leaves the shunt reactors in manual operation which leads to a longer restoration process. To prevent reactor hunting, an adaptive tolerance band strategy is proposed in the thesis together with two ways to implement it. One is model based and uses short circuit capacity of buses which are going to be energized during the restoration. The short circuit capacity associated to each bus is normally available in the Energy Management System (EMS) in the TSO control center. The second implementation can be completely local and independent of a model. By implementing this strategy, the automatic operation of the reactive shunts will continue during the restoration time, and reactor hunting is eliminated. This should shorten the restoration process. The second voltage control issue addressed in the thesis is related to control of shunt capacitors. Shunt capacitors are commonly controlled using a local scheme, which switches in the capacitor when the voltage at the locally monitored bus is outside a tolerance band. In some cases a shunt capacitor remains unused in a region lacking reactive power just because the local voltage is within the tolerance band. An alternative control strategy proposed in the thesis is called the neighboring scheme. It uses both the local voltage and the voltage at neighboring buses. The neighboring bus voltage is estimated from measurements at the local bus, so this strategy can be implemented locally and communication free which is important for TSOs. In a situation near voltage collapse, this strategy has better performance in the sense of improving the voltage control by connecting more shunt capacitors or connecting them earlier compared to the local scheme. For some scenarios, the voltage collapse that occurs using the local scheme is avoided when using the neighboring scheme. The second actuator used in the thesis for voltage control improvement is VSC-HVDC converters which have the capability to control active and reactive power independently. For emergency voltage control this thesis suggests adjusting active and reactive power set-points to change the AC system power flow. Based on the considered strategy, the active and reactive power set-points are adjusted depending on the disturbance. This control strategy improves the AC system long-term voltage stability and could prevent voltage collapse in some severe scenarios. When designing voltage control systems, the lack of a simple text book size version of NORDIC32 test system for long-term voltage stability study is another issue addressed in the thesis. The NORDIC32 test system is a reduced order model of the Swedish power system but in some cases still a complex test system. In this thesis, we propose the N3area test system which is a text book size version of NORDIC32 with minimum model complexity for our purposes. Applying complex control algorithms to the N3area system and analyzing them is much easier than to the NORDIC32 system. Still it retains a dynamic behaviour quite close to NORDIC32 and reality. The last problem addressed in the thesis is related to inter-area oscillations damping in power systems. These oscillations are becoming a big concern for TSOs since the power systems are getting more and more interconnected. Inter-area oscillations are often limiting the transfer capacity of transmission lines and may even lead to system break up as in the 1996 western North America blackout. Active power modulation is an effective solution to damp out such oscillations. This can be implemented by active power modulation at two points in the network, using for example VSC-HVDC links. Also single-point active power modulation using actuators like Energy Storage (ES) works well. Singlepoint reactive power modulation using actuators like SVC indirectly controls the active power and is also efficient. Proportional control of active power with local frequency as input is used in reality today for HVDC links. This type of damping controller can be applied for the ES and can also be translated for SVC damping controller. Implementing such proportional damping controllers is simple as they use local feedback signals. However, the damping of the inter-area mode is limited due to nearby zeros, which is evident in the associated root locus plot. It is therefore important to use the optimum gain to achieve the maximum possible damping. Gain selection is normally done using visual inspection of the root locus or through optimization. In this thesis, we propose the impedance matching based gain selection for the VSC-HVDC, ES and SVC damping controllers. It gives a physically based criterion for the optimum gain selection to reach the maximum possible damping of the mode with the greatest mode observability and controllability which depends on the actuator location while not affecting negatively the other modes in the system. The proposed approach may be used as basis for a controller that is self-tuning which is an important feature since the power system operating points are changing a lot. Also it is simpler for implementation in reality compared to the root locus inspection or application of advanced optimization methods for gain selection.

Dowload thesis here (four papers which are currently under review are not included):

http://www.iea.lth.se/publications/Theses/LTH-IEA-1086.pdf


Supervisors:
Prof. Olof Samuelsson (Lund University, Sweden)
Assoc. Prof. Jörgen Svensson (Lund University, Sweden)

External examiner:
Prof. Kjetil Uhlen (University of Science and Technology in Trondheim, Norway)

Examination committee:
Prof. Massimo Bongiorno (Chalmers, Sweden)
Prof. Mehrdad Ghandhari (Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden)
Prof. Claus Leth Bak (Aalborg University, Denmark)
Dr Thomas Smed (Vattenfall, Forsmark, Sweden) (alternate)

Chairman:
Associate Prof. Ulf Jeppsson (Lund University, Sweden)


Tuesday January 23, at 10:15 a.m., hall M:B (Mechanical Engineering building, Ole Römers väg 1, Lund)

Ph.D. Defense and Presentation:

" Technical infrastructure networks as socio-technical systems - Addressing infrastructure resilience and societal outage consequences "

Finn Landegren

Abstract:
Research area: Modern society is increasingly dependent on a range of technical infrastructure networks including e.g. power, transport and IT networks. This dependence is illustrated by large disturbances which from time to time affect these systems, often to an extent which few did consider possible. The overarching aim of this thesis is to advance analysis methods concerning large disturbance events in technical infrastructure networks. Work is performed in three areas: 1) modelling of technical infrastructure networks to enable exploration of resilience with respect to large disturbance events, 2) development of resilience metrics for assessment of impact on performance of technical infrastructure networks from system parameter changes given large disturbance events and 3) quantification of societal consequences of electricity outages.
Methods: The model for simulation of restoration processes of networks consists of two sub-models, one representing the infrastructure network and one representing the repair system. This enables explicit assessment of impact on system performance from technical as well as non-technical decision variables. The model is used for three case study systems and six quantitative resilience metrics are evaluated, three of them being developed and presented for the first time in the thesis. Quality of supply regulations as well as the Swedish Styrel system are used for contrasting societal consequences of electricity outages. A study is performed in which the regulations are used to determine and contrast the weights of electricity customers.
Conclusions: The work presented in the thesis enables modelling of restoration processes of electricity and IT networks. In contrast to previous models used for this purpose, the developed model can simultaneously consider many simultaneous failures, prioritization of repairs and levels of repair system resource and their variation over time, enabling exploration of system performance with respect to several crucial resilience metrics. Three metrics: margin and sensitivity1 and 2 are found to be useful for quantitative assessment of impact on system performance from parameter changes. The case studies on societal consequences of electricity outages show that the contrasted consequence metrics are often not in agreement, posing the question if Swedish quality of supply regulations need to be adjusted to better consider some aspects of societal electricity outage consequences.


Download thesis (two papers which are currently under review are not included)


Supervisors:
Prof. OIof Samuelsson (Lund University, Sweden)
Assoc. Prof. Jonas Johansson (Lund University, Sweden)
External examiner:
Prof. Gerd Kjølle (Norwegian University of Science and Technology and SINTEF)

Examination committee:
Assoc. Prof. Patrik Hilber (Royal Institute of Technology, Sweden)
Assoc. Prof. Roger Flage (Stavanger University, Norway)
Assoc. Prof. Yacine Atif (Skövde University, Sweden)
Dr. Carl Johan Wallnerström (Swedish energy markets inspectorate (alternate))

Chairman:
Prof. Mats Alakülla (Lund University, Sweden)Past seminars at IEA in previous years
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998