Home
Information
Education
Research
People
Seminars
Contact
Publications
Download
Internt
 
 
 

Upcoming seminars at IEA

Past seminars


Tuesday, 28/4, 10:15 M:E (M-building, Ole Römers väg 1, Lund)

Licensiate Seminar:

"Control of Reactive Shunts - Voltage Stability and Restoration"

Mohammad Reza Safari Tirtashi, IEA, LTH

Description:
Akademisk avhandling som för avläggande av teknisk licentiatexamen i industriell automation vid tekniska fakulteten vid Lunds Universitet kommer att presenteras i sal M:E, M-huset, Ole Römers väg 1, Lund, tisdagen den 28 april, 2015, kl. 10:15. Granskare: Docent Massimo Bongiorno, Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Handledare: Universitetslektor Olof Samuelsson, Avd för industriell elektroteknik och automation, Lunds tekniska högskola. Bitr.handledare: Universitetslektor Jörgen Svensson, Avd för industriell elektroteknik och automation, Lunds tekniska högskola. Avhandlingen finns tillgänglig hos Carina Lindström, tfn 222 92 90, fax 14 21 14.
Seminars are held in the IEA lecture room, ground floor in southeastern corner of the M-building, unless stated otherwise. Seminar Announcer:Finn Landegren.