Home
Information
Education
Research
People
Seminars
Contact
Publications
Download
Internt
 
 
 

Past seminars at IEA in 2004

Past seminars in 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998


Back to upcoming seminars

Måndag 20/12, 10.30, Presentation av examensarbete:
Comparison between a one-mode and a two-mode power-split gearbox for hybrid vehicles
Jonas Fröjd
Handledare: Mats Alaküla

Thursday 25/11, 15.15-16.00, Seminar:
Introducing Bio-P in alternating (BioDeNitro) plants
Christian Rosén

The presentation is a summary of the research and full-scale implementation at the Avedöre wastewater treatment plant in Copenhagen during the last two years within a project finansed by Öresund Environment. The work has been carried out in co-operation with the plant, Krüger A/S and WW Control.
The seminar will be given in English.

Wednesday 24/11, 10.15-12.00, Defence of doctoral dissertation M:E:
On auxiliary systems in commercial vehicles
Christian Andersson

Fredag 5/11, 10.30-11.15, Seminar:
Optimal Utilization of Power System Assets to Manage and Minimize Operational Risk
Lawrence Jones

Dr. Lawrence Jones är Director, Transmission Optimization & Partnering (TOP) Program AREVA T&D i Seattle, USA. Lawrence har fått ett övergripande ansvar att ta fram åtgärder för att minska risken för kommande blackouts i USA. Han är välkänd vid IEA och har en mycket god överblick över både teknik och ekonomi i kraftsystemen.

Fredag 5/11, 14.00-15.00, Seminar:
ABBs verksamhet inom Power Systems
Claes Rytoft, ABB, Schweiz

Claes Rytoft ansvarar för "Technology & information systems" direkt under ledningen av affärsområdet Power Technology Systems i Zürich. Han kan därmed ge en initierad överblick över ABBs satsningar inom kraftsystemområdet.

Onsdag 3/11, 14.15 - 15.00, Presentation av examensarbete:
Diskret styrning av industriell transportprocess
Peter Johannesson
Handledare: Gustaf Olsson, Gunnar Lindstedt

Thursday 28/10, 13.15-14.00, Seminar:
Designing and building intelligent decision support systems for WWT processes
Dr Joaquim Comas

Dr Comas is a guest researcher at IEA from june - nov 2004. He received his Ph.D. degree from the Universitat de Girona (Spain) with the work "Development and Application of an Integrated Intelligent System to Support the Operation and Control of a Real Wastewater Treatment Plant". The PhD Thesis received the Doctorate extraordinary award in 2001. He is now an Associate Professor at the Universitat de Girona. Dr Comas' main research interests are on the development and implementation of Intelligent Decision Support Systems to improve the management of environmental processes, especially in water and wastewater processes and fluvial ecosystems. The seminar will be given in English.

Torsdag 28/10, 16.00-16.30, Presentation av examensarbete:
Koordinerad styrning och reglering av omvandlarstationer
Peter Dahlin
Handledare: Mats Alaküla, Jörgen Svensson och Per Karlsson (IEA)

Onsdag 20/10, 13.00-14.30, Presentation av examensarbete M:L1:
Early Warning System
Jens Ericsson (E99) och Andreas Svensson
Handledare: Olof Samuelsson (IEA), Claes Svensson (Företagsekonomi)
Opponenter: Torun Larsson, Hanna Nyström, Magnus Pålsson

Detta är ett examensarbete inom Technology Management-utbildningen (http://tm.fek.lu.se) - en ekonomisk avslutning för teknologer (Jens) och en teknisk avslutning för ekonomistuderande (Andreas). Examensarbetet har utförts i förbindelse med Sydkrafts framtidsarbete kring hur morgondagens energisystem ser ut (presenteras på IEA den 15/10, se http://www.iea.lth.se/seminars/power.html). Sydkrafts mål med ett Early Warning System i sin organisation är att kunna välja rätt strategier i ledningen av respektive affärsområden.

Thursday 14/10, 14.15-15.00, Seminar:
Application of extended Kalman filtering on the activated sludge process
MSc Farid Benazzi (PhD student Strathclyde University, Glasgow, UK)

This is an overview of Farid's on-going research project. The seminar will be given in English.

Fredag 24/9, 13.15 - 15.00, Presentation av examensarbete:
Investigation and modelling of electromagnetic properties of control valve
Christer Yngvesson
Handledare: Mats Alaküla
Opponent: Christian Tallner och Simon Lannetoft

Onsdag 23/6, 13.15, Presentation av examensarbete:
Electric Control of an Alvar-Cycle Engine
Evert Alm, E99
Handledare: Mats Alaküla (IEA), Olof Erlandsson och Ola Stenlåås (Avd för förbränningsmotorer)
Opponent: Magnus Andersson, M00, Fredrik Wemming, E97

Tisdag 22/6, 14.00 - 15.00, Presentation av examensarbete:
En studie om subsynkron resonans med avseende på Öresundsverket
Fredrik Wemming
Handledare: Krister Tykeson (Carl Bro), Olof Samuelsson (IEA)

Fredag 18/6, 10.15 - 12.00, Presentation of Licentiate thesis in M:E:
EMC aspects of PWM controlled loads in vehicles
Sabine Marksell
Supervisor: Mats Alaküla
Opponent: Dr. Jan Carlsson, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Read abstract.

Thursday 10/6, 10.30-11.15, Seminar:
SMArt Control of wastewater systems: dreams, practical problems and final results'
Dr Krist Gernaey

Krist is a PhD from Ghent University, Belgium, postdoc fellow in Canada and Denmark and now at IEA. This is an overview of a four year EU FP5 project (acronym SMAC) which was recently finished. The seminar will be given in English.

Onsdag 5/5, 15.15 - 16.00, Presentation av examensarbete:
Distributed and Programmable Process Simulation - a .NET application for industrial computer controlled processes
Magnus Bäck, D98
Handledare: Gunnar Lindstedt och Gustaf Olsson
Opponent: Fredrik Salomonsson, D-98

Arbetet är huvudsakligen utfört vid Arcam AB, Göteborg som utvecklar utrustning för "rapid prototyping" direkt i metall. Arcams princip går ut på att med metallpulver som smälts av en elektronstråle, direkt från en 3D CAD-ritning, skapa objekt i exempelvis stål. Magnus arbete har bestått i att utveckla en komplett programmerbar simuleringsmiljö som ersätter den verkliga tillverkningskammaren. För arbetet har Microsofts .NET Remoting använts för att kunna skapa en distribuerad lösning.

Thursday 15/4, 10.15, Presentation of Licentiate thesis in M:E:
Controlling the influent load to wastewater treatment plants
Jon Bolmstedt
Supervisor: Gustaf Olsson
Opponent: Claes Hernebring, DHI Sverige

Onsdag 31/3, 13.30 - 14.30, Presentation av examensarbete:
Potentialutjämning, emc och åskskydd i byggnader
Abdorreza H. Toosi
Handledare: Bengt Simonsson

Wednesday 17/3, 13.15 - 14.00, Presentation of Master's Thesis::
Flexible Material Handling for the Liquid Food Industry - a new high-level solution
Tomas Andersson & Daniel Bengtsson
Supervisor:: Axel Andersson, Anders Nilsson (Tetra Pak Plant Engineering), Gustaf Olsson, Gunnar Lindstedt (IEA)

Onsdag 3/3, 14.00 - 15.00, Presentation av examensarbete:
Analys av seriemagnetiserad Lundellgenerator
Dan Hagstedt
Handledare: Mats Alaküla

Fredag 30/1, 14.15 - 15.00, Presentation av examensarbete:
Defibrillator för integration i LUCAS
Magnus Jonsson och Filip Jörgensen
Handledare: Per Karlsson

Monday 19/1, 13.15 - 14.15, Seminar:
A dissipative approach to control design for biological wastewater treatment plants based on entire process models
Professor Hiroshi Ito, Kyushu Institute of Technology, Japan
  Professor Ito is doing research in the combined area on nonlinear control and wastewater treatment systems and is taking an interesting new look at the possibilities of wastewater treatment control.
Abstract

Måndag 12/1, 14.00, Presentation av examensarbete:
Projektering av automatisk diskprocess vid källvattenproduktion
Anders Hansson och Tom Nordquist
Handledare: Gunnar Lindstedt (IEA) och Ulrik Christensen (Aqua Terrena)
Opponent: Staffan Linden

Seminars are held in the IEA lecture room, first floor southern part of the M-building, unless differently stated.

Jon Bolmstedt , seminar announcer