Home
Information
Education
Research
People
Seminars
Contact
Publications
Download
Internt
 
 
 

Past seminars at IEA in 2005

Past seminars in 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998


Back to upcoming seminars

Onsdag 14/12, 10.30 , Seminarie :
Presentation av företaget och projekt om cellbaserad styrning och övervakning
Per Lund, Energinet.dk

En cell omfattar ett distributionsområde och har tack vare lokal generering möjlighet till ödrift. Det övergripande målet med en cellbaserad omstrukturering av kraftsystemet är att utnyttja möjligheterna med lokal generering

Onsdag 21/12, 10.15 , Presentation av examensarbete :
Magnetiseringssystem för ringmagneter
Ingemar Andersson
Handledare : Mats Alaküla

Måndag 19/12, 13.15 , Presentation av examensarbete :
Stabilization of steel strip in the continuous strip hot-dip galvanization line
Finn Jonung
Handledare : Mats Molander, ABB Corp Research, Gustaf Olsson

Wednesday 14/12, 13.15 , Presentation of licentiate thesis in M:E :
Islanding detection in power systems
Niklas Stråth
Opponent : Dr. Per Lund, Energinet.dk

Tisdag 13/12, 14.00 , Presentation av examensarbete :
Sårbarhetsanalys - komplexa system. Tillämpningar på eldistributionsnät
Håkan Nilsson och Oskar Johansson
Handledare : Jonas Johansson, Olof Samuelsson, Gustaf Olsson

Friday 9/12, 13.15 , Presentation of licentiate thesis in M:E :
Electricity supply reliability - evaluation of improvement solutions for existing electricity networks
Fredrik Roos
Opponent : Professor Pertti Järventausta, Tammerfors Tekniska Universitet

Thursday 8/12, 10.15 , Defence of doctoral dissertation in M:B :
Failure monitoring and asset condition assessment in water supply systems
Dalius Misiunas
Opponent : Prof. Dragan Savic, Univ of Exeter, UK

Thursday 3/11, 15.15 - 16.00 , Seminar :
Application of multivariate statistical methods for modelling and monitoring a sequencing batch reactor for wastewater treatment
Dr Daniel Aguado

Daniel got his PhD at the University of Valencia, Spain earlier this year and is currently a visiting researcher at IEA

Friday 14/10, 13.15 - 15.00 , Seminar in M:E :
POWER SYSTEM STABILITY BENEFITS WITH VSC DC-TRANSMISSION SYSTEMS
Dr. Stefan Johansson, ABB Corporate Research

Ämnet är högaktuellt i och med att förslag finns på att bygga den nya transmissionslinjen Hallsberg-Hörby kallad Södra länken med denna teknik. Seminariet tar upp möjligheter som tekniken erbjuder på systemnivå.

Thursday 13/10, 16.15 - 17.00 , Seminar :
Modelling the Activated Sludge Flocculation Process: a Population Balance Approach
Dr Ingmar Nopens

Ingmar got his PhD at BIOMATH, Ghent University, Belgium earlier this year and is currently a post doc at IEA.

Friday 7/10, 13.15 , Presentation of Licentiate thesis in M:E :
Power System Security Assessment - Application of Learning Algorithms
Christian Andersson
Opponent : Dr. Sami Repo, Tampere University of Technology, Tampere, Finland

Read abstract.

Onsdag 5/10, 13.15 , Presentation av examensarbete :
Interactive control of a virtual machine
Joakim Davidsson och Tobias Sennö
Handledare : Gustaf Olsson (IEA), Istvan Ulvros (TetraPak)

Se abstract.

Torsdag 22/9, 10.30 - 11.00 , Seminarium in M-husets konferensrum på tredje våningen mitt i höghusdelen :
Turbec
Anders Malmquist

På torsdag kommer Anders Malmquist, en av grundarna till Compower AB (www.compower.se) till IEA. Han kommer att presentera företaget, som ligger på IDEON, och mikrokraftvärmeverket som de levererar. Konstruktionen är genom sin gasturbin med högvarvig generator släkt ursprungligen med Volvos HSG- och ECC-projekt och efterföljare till den mikroturbin som företaget Turbec bildades kring. Ring Olof på 0702-510 586 om du har problem med parkering eller svårt att hitta rummet.

Thursday 8/9, 14.00 , Seminar :
Design of water distribution systems
Professor Angus Simpson, University of Adelaide

Torsdag 23/6, 14.15 , Presentation av examensarbete :
Jordfel i icke direktjordade nät
Johan Persson
Handledare : Olof Samuelsson (IEA), Tomas Johannesson (Sydkraft Nät AB)
Opponenter : Reynir Freyr Bragason, Charlotta Klintberg

Eldistributionsnäten i tätbebyggda områden i Sverige baseras huvudsakligen på jordförlagd kabel. På landsbygden utnyttjar man i högre grad oisolerad luftledning. Störningskänsligheten mot snö och fallande träd hos dessa luftledningar har tydliggjorts genom de senaste åren och framför allt i samband med orkanen Gudrun i januari 2005. En teknisk skillnad på jordkabel och luftledning är hanteringen av jordfel som är knuten till hur nätet är jordat. Examensarbetet, som sker i samarbete med Sydkraft Nät AB, ger en översikt av vad som påverkar denna hantering. Vidare har en simuleringsmodell för Matlab tagits fram som kan användas för närmare studier.

Torsdag 23/6, 13.15 , Presentation av examensarbete :
Socioekonomiska konsekvenser av jordkabel som nyinvesteringsalternativ - Nyttovärdering med hjälp av LCC-analys
Charlotta Klintberg
Handledare : Olof Samuelsson (IEA), Carsten Olsson (Sydkraft Nät AB)
Opponent : Anton Dahlgren, Charlotte Klippel

I samband med orkanen Gudrun i januari 2005 skadade fallande träd stora delar av eldistributionsnätet i Småland. Sydkraft Nät AB som äger och driver nätet har genom "Operation Gudrun" mer eller mindre provisoriskt återställt elförsörjningen i området. Bland annat har en stor mängd oisolerad luftledning ersatts med kabel som tills vidare lagts på marken. Nu vidtar arbetet med en permanent lösning. Det finns flera alternativ att välja på och detta examensarbete, som görs i samarbete med Sydkraft Nät AB studerar ett alternativ. En viktig del är att ta hänsyn till elkundernas kostnader i samband med strömavbrott.

Onsdag 22/6, 14.15 , Presentation av examensarbete :
Damping in the Icelandic power system - Small signal stability analysis and solutions
Reynir Freyr Bragason
Handledare : Olof Samuelsson (IEA)
Opponent : Samuel Thomasson

Det isländska kraftsystemet fšrändras fšr närvarande kraftigt genom att nya kraftverk byggs. Det mest uppmärksammade är pŒ 690 MW vilket škar den installerade effekten med nästan 50%. Detta examensarbete gšrs i samarbete med systemoperatšren Landsnet och studerar hur det nya kraftverket påverkar dämpningen i systemet.

Fredag 17/6, 14.15 , Presentation av examensarbete in M:E :
Anslutning av vindkraftverk till transmissionsnätet
Anton Dahlgren, Charlotte Klippel
Handledare : Olof Samuelsson (IEA), Åke Juntti (Sydkraft Nät AB)

En vindkraftgrupp i Högseröd på 14 MW består av sju vindkraftverk av två olika generatortyper och fabrikat, Enercon som har synkrongeneratorer och Vestas som har asynkrongeneratorer. I Högseröd sitter en mätutrustning som registrerar när det blir spänningsvariationer i nätet. Flera registreringar har gjorts och dessa visar hur de båda vindkraftverkstyperna beter sig vid spänningsdippar i nŠtet. Enercon ger en symmetrisk strömökning när ett fel inträffar. Vestas ger en strömökning endast för den/de faser där felet inträffar och när dipparna blir under cirka 85 % spänning kopplar verken ifrån nätet. Inverkan av kortslutningar i södra Sverige har simulerats i PSS/E. Simuleringarna ger en bra bild av hur fel påverkar spänningen i Högseröd. Svenska Kraftnät utarbetar sina anslutningskrav till att de även ska innefatta vindkraftverk. Kraven har tolkats och visar sig vara tvetydiga. Båda verken klarar kraven för små- och medelstora anlŠggningar, även om Vestas ger intrycket på att vara känsliga för störningar.

Måndag 30/5, 14.00 , Presentation av examensarbete :
Kraftelektronisk spännings- och frekvensreglering för distribuerad generering
Johan Björnstedt och Magnus Ström
Handledare : Per Karlsson
Examinator : Mats Alaküla
Opponent : Magnus Bartholf

Onsdag 18/5, 15.15-16.00 , Presentation av examensarbete :
Automation, kvalitet, vision. (Om automatisering av processer på Forsheda AB)
Martin Nyman, Martin Larsson
Handledare : Hans Windahl, Forsheda, Gustaf Olsson, IEA
Opponent : Jan Lunsjö

Onsdag 27/4, 15.15-16.00 , Presentation av examensarbete :
Datorsimulering av tillverkningsenhet för dialysmonitorer
Jan Lunsjö
Handledare : Rolf Wernbro och Per Röstlund, Gambro samt Gustaf Olsson, IEA

Wednesday 4/5, 10.15 , Defence of doctoral dissertation in M:B :
Dynamic Power System Load - Estimation of Parameters from Operational Data
Inés Romero Navarro
Opponent : Professor Göran Andersson, Swiss Federal Institute of Technology (ETH-Z), Switzerland

Friday 29/4, 10.15 , Defence of doctoral dissertation in M:B :
Control of Hybrid Electric Vehicles with Diesel Engines
Karin Jonasson
Opponent : Professor emeritus Mart Mägi, Chalmers

Read abstract

Torsdag 31/3, 14.15-15.00 , Presentation av examensarbete :
Designing the expansion of a manufacturing plant
Olof Jepson och Johan Jönsson
Handledare : Gustaf Olsson

Friday 18/3, 15.15 , Presentation of Masters thesis :
Multi-axis control of an insertion device for MAX-lab: The Swedish national Synchrotron Radiation Facility.
Jon Davidsson
Supervisors : Dr. Jonathan Hunter Dunn, MAXlab and Gustaf Olsson
Opponent : Tobias Sennö

Friday 18/3, 14.30 , Seminar M:IEA :
Analysis and Damping of Power System Oscillations in the Bulgarian Power System
Chavdar Ivanov, visiting researcher

Friday 18/3, 14.00 , Seminar M:IEA :
Eigenvalues and eigenvectors, poles and zeros - introduction to modal analysis
Olof Samuelsson

Thursday 17/3, 15.30-16.00 , Seminar :
Control and benchmarking in Aquasim
Prof Damien Batstone (formerly at AWMC, University of Queensland, Australia and now at E&R, DTU, Denmark)

Thursday 17/3, 14.15-15.00 , Seminar :
15 years of ICA in anaerobic digestion processes: what have we learnt ?
Prof Jean-Philippe Steyer (INRA, Narbonne, France)

Tisdag 8/3, 13.15-14.00 , Presentation av examensarbete :
GameReality - fjärrstyrning av kamerarobot över internet.
Magnus Ivarsson
Handledare : Gustaf Olsson och Gunnar Lindstedt

Fredag 4/3, 13.15-14.00 , Presentation av examensarbete :
Styrning av laborationsprocess för flexibel tillverkning
Dan Andersson och Pontos Philipp
Handledare : Gustaf Olsson
Opponent : Joakim Davidsson

Fredag 18/2, 13.15-14.00 , Presentation av examensarbete :
Produktionsstyrning i sågverk
Henrik Höjenberg
Handledare : Gustaf Olsson
Opponent : Jon Davidsson

Arbetet har utförts vid Hasselfors sågverk i Närke.

Thursday 3/2, 14.15 , Seminar :
Ammonia control in Domžale-Kamnik wastewater treatment pilot plant
Dr Darko Vrecko

Abstract Different ammonia controllers are presented and evaluated in Domžale-Kamnik wastewater treatment plant outside Ljubljana, Slovenia. Controllers that are addressed are: ammonia cascade PI controller, ammonia feedforward PI controller, ammonia feedback linearization controller and ammonia predictive controller. Controllers differ according to the used information about the process, employed model and applied control algorithm. Comparison of controllers is also made in terms of ammonia peaks reduction and airflow consumption per ammonia removed.

Måndag 31/1, 14.15 , Presentation av examensarbete :
Styrsystem för växthus
Jimmie Augustsson och Nicklas Holmberg
Handledare : Gustaf Olsson

Jimmie o Nicklas har specificerat, inhandlat och implementerat ett helt styrsystem för små växthus vid Svalöf

Fredag 28/1, 14.15 , Presentation av examensarbete :
Effektregleringens påverkan vid virkestorkning
Martin Andersson o Magnus Ottosson
Handledare : Gustaf Olsson, Krister Mårtensson (PowerIT)
Opponent : Martin Nyman och Martin Larsson

Arbetet har utförts i samarbete med PowerIT, Ideon och Sågverket i Vimmerby.

Fredag 28/1, 10.15 , Presentation av examensarbete M:D :
Batterier eller superkondensatorer som energilager i hybridbilar?
Simon Lannetoft och Christian Tallner
Handledare : Mats Alaküla och Jonas Ottosson
Opponent : Peter Dahlin

Måndag 24/1, 11.00, Presentation av examensarbete:
Evaluation and dimensioning of an Electric Air Hybrid
Jimmy Olsson och Rudolf Brziak
Handledare: Mats Alaküla (IEA) och Anders Hultquist (VOK
Opponenter: Pontos Philipp och Dan Andersson

Fredag 21/1, 14.00-15.00 , Presentation av examensarbete :
Spänningshållfasthet hos hemelektronik
Peter Olsson
Handledare : Olof Samuelsson, Sture Lindahl (IEA), Olle Corfitsson (Öresundskraft AB)
Opponent : Johan Persson

Friday 14/1, 10.15, Defence of doctoral dissertation M:B:
Design, Modelling and Control of Electrical Machines - With Applications to Iron-powder Machines and Acoustic Noise
David Martinez
Opponent: Prof. Thomas Jahns, University of Wisconsin-Madison, USA

Thursday 13/1, 10.15, Defence of doctoral dissertation M:B:
Design of powder core motors
Avo Reinap
Opponent: Prof. Alan Jack, Univ of Newcastle upon Tyne, UK

Wednesday 12/1, 13.15, Defence of doctoral dissertation M:B:
DC-DC converters. Dynamic model design and experimental verification
Bengt Johansson
Opponent: Prof. Jorma Kyyrä, Helsinki University of Technology

Seminars are held in the IEA lecture room, first floor southern part of the M-building, unless differently stated.

Jon Bolmstedt , seminar announcer