Home
Information
Education
Research
People
Seminars
Contact
Publications
Download
Internt
 
 
 

Past seminars at IEA in 2008

Past seminars in 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998


Back to upcoming seminars

Måndag 29/9, 13.15
Presentation av examensarbete:
Evaluation of DSP for power electronic application
Per Molin

Handledare: Magnus Akke, IEA
Examinator: Gunnar Lindstedt, IEA

Sammanfattning:
A brief comparison has been made between some of the most common DSP alternatives on the market today. The hardware of the eZdsp F2812 has been reviewed in detail as well as some of its main functions and features. The main focus has been to compare traditional programming with using new graphical programming tools in Simulink. In order to get a view of the systems performance, a benchmark model has been implemented and measured upon. Also a simple relaying algorithm has been implemented.


Torsdag 18/9, 10.30
Presentation av examensarbete:
En säkerhetsanalys av E1000 terminal och dr-250 adsl router
Axel Villamo

Handledare: Jonas Lindgren, Beijer Electronics AB, Gunnar Lindstedt, IEA
Examinator: Henriette Weibull, IEA

Sammanfattning:
Det finns ett ständigt ökande behov av kommunikation inom distribuerade automationssystem. I många fall används här Internet som sammanbindande länk. Detta sätter fokus på säkerheten hos de anslutna produkterna på ett sätt som inte provas vid anslutning inom företagsinterna skyddade nätverk. Kunder som använder Beijer Electronics operatörsterminaler har i vissa fall rapporterat problem vid anslutning till Internet.
Inom detta examensarbete har gjorts en säkerhetsanalys av operatörsterminaler från Beijer Electronics samt av ADSL-routern dr-250 från Westermo. För terminalerna har ftp- och http-servrarna felsökts och korrigerats medan implementationen av IPsec och VPN hos routern har granskats.


Friday 29/8, 10.15
Defence Of Doctoral Dissertation
Automotive Electromagnetic Compatibility
Prediction and Analysis of Parasitic Components in Conductor Layouts

Sabine Alexandersson

Faculty opponent:
Dr Torbjörn Karlsson, Lund

Avhandlingen finns tillgänglig hos Carina Lindström, tfn 222 9290


Fredag 27/6, 11.15
Presentation av examensarbete:
Slösa inte energi på energieffektivisering
Gustav Gustavsson

Handledare: Claes Anselmsson, Schneider Electric, Gunnar Lindstedt, IEA
Examinator: Ulf Jeppsson, IEA

Sammanfattning:
Inom industrin har intresset för energieffektivisering ständigt ökat på senare år. Stigande energipriser och ett allt mer uppenbart koldioxidproblem är klara och påtagliga motiv. Trots detta så saknas ofta tydligt avsatta resurser och kompetens att hantera energifrågorna och de läggs ofta åt sidan till förmån för den dagliga produktionen. I ett försök att råda bot på denna situation inrättade Energimyndigheten det pågående "Programmet för energieffektivisering", PFE.
Schneider Electric är en betydande leverantör av automationsutrustning och har som sådan många produkter som rätt använda kan göra stora insatser på energieffektiviseringens område. Med detta som bakgrund har det nu presenterade examensarbetet initierats av Schneider Electric, Malmö. Inom arbetet har många dokumenterade praktikfall studerats och uppföljning av pågående projekt inom PFE, genom intervjuer och enkäter, har gjorts.
Huvudsyftet med arbetet har varit att ta fram en guide som ska hjälpa industrier att energieffektivisera. Guiden finns som en bilaga till examensarbetet och kommer att användas av Scneider Electric för att underlätta för industriföretag att fatta kloka beslut inom området energieffektivisering.


Fredag 27/6, 10.30
Presentation av examensarbete:
Integration of Data Acquisition Hardware with Simulation Platform
Emil Vestman

Handledare: Per Brolin, CC Systems, Gunnar Lindstedt, IEA
Examinator: Bengt Simonsson, IEA

Sammanfattning:
CC Systems i Uppsala (CCS) utvecklar och levererar avancerade styrsystem för mobila maskiner som verkar i tuffa miljöer. CCS har genom åren utvecklat ett antal simulerings- och testsystem åt olika kunder såsom BAE Systems Hägglunds och ESAB. I dessa testsystem har CC Systems egna simuleringsplattform (CCSimTech) integrerats med datainsamlingshårdvara från National Instruments (NI).
Inom detta examensarbete har ett par nya alternativa plattformar utvärderats. En av dessa är Compact RIO från NI med en FPGA som styrenhet. Arbetet har också omfattat integration i CCS befintliga simuleringsplattform och konstruktion av en demonstrator för systemen.


Måndag 2/6, 9.00-10.00
Informationssäkerhet och kraftsystemkommuniation - väsentliga delar i vår elinfrastruktur
Dr. Göran Ericsson
IT-säkerhetschef på Svenska Kraftnät


Tisdag 20/5, 10.30, M:IEA
Presentation av examensarbete:
Remote Shutdown
Roman Mikulec

Handledare: Mathias Björkman, Mats Axelsson, Scania CV AB, Gunnar Lindstedt, IEA
Examinator: Ulf Jeppsson, IEA

Sammanfattning:
This work studies technologies and possibilities of remote vehicle shutdown. Remote shutdown should be an option to safely put a stop to the vehicle if stolen or in other ways behaves suspect on the road. The aim of this work is to create an effective and secure architecture for the function "Remote Shutdown" based on the new upcoming Fleet Management system developed by Scania. Special attention will be paid to the security of the system because a flaw in security could give unauthorized access to remotely turn of vehicles.


Tisdag 20/5, 09.00, M:IEA
Presentation av examensarbete:
Tillförlitlig kommunikation med fjärrmanövrerade objekt
Denis Anusic

Handledare: Per Clasén, E.ON Elnät Sverige AB, Magnus Akke, IEA
Examinator: Gunnar Lindstedt, IEA

Sammanfattning:
Lately mergers and acquisitions made larger power distribution companies. The economic benefits of those are carefully calculated. But what’s much more complicated is to calculate all consequence of mergers. Very few things in business are certain. The precision of science doesn’t apply to business. Decision makers can’t predict the steps that make companies succeed, no matter how nice it would be to get guaranteed results. But with carefully investigation and strategic planning the negative consequences are reduced. One of the consequences is clarify complexity of communication systems and integrate new merged company in existing communication system. Factors to treat are different technology, routine and future reliability. The master thesis explains some of challenges E.ON Elnät Sverige AB have at the present time and what has to come in the future. It also explains and evaluates some of aspects and comparisons between different solutions such as satellite communication, NMT450, Mobitex, radio etc.


Måndag 14/4, 14.00, M:E
Docentkursföreläsning:
Understanding and Using the Smart, the Small and the Complex -
Feeding 10 Billion 'Enervores' in a Sickening Earth

Lawrence Jones

Liksom de föreläsningar som ges inom docentkursen videofilmas denna. Filmen och åhörarnas bedömningar ingår i utvärderingen av föreläsningen. Föreläsningen är en del av fordringarna för docentkompetens, som Lawrence troligen uppnår efter sommaren.


Måndag 17/3, 14.00, M:IEA
Presentation av examensarbete:
Measure aseptic tightness during dynamic load
Anders Sandberg och Bengt Westman

Handledare: Jakob Hallquist, Tetra Pak AB, Gunnar Lindstedt, IEA
Examinator: Bengt Simonsson, IEA

Sammanfattning:
One of Tetra Pak’s product segments is food filled packages distributed outside the refrigeration chain. These packages are required to keep the content fresh for a long time, up to a year. To achieve this, the inside of the package must stay aseptic until the consumer opens it. In the distribution chain packages will be exposed to different mechanical loads, such as vibrations, shear forces and various pressure loads. These loads can be either transient or continuous. Ageing and variations in pressure and temperature add additional stresses to the packages. To ensure the aseptic tightness of the packages, tests are continuously performed.
The goal of this master thesis was to find and suggest new or different ways of detecting and measuring leaks. The focus was packages using a mechanical tightening. The use of this type of tightening involves the risk of a temporary leak to appear, if the package is submitted to a load.


Torsdag 28/2, 14.15, M:IEA
Presentation av examensarbete:
Tillverkning av toroidmotor
Conny Högmark

Handledare: Tord Cedell, Inst. f. ind. prod.
Examinator: Mats Alaküla, IEA


Torsdag 28/2, 09.15, M:IEA
Presentation av examensarbete:
Automatisering av testsekvens för HLSC, Haldex Limited Slip Coupling
Oskar Lagerås, Anton Sjunnesson

Handledare: Jonas Jönsson, Nikolaos Ligouras Haldex Traction AB; Gunnar Lindstedt, IEA
Examinator: Bengt Simonsson, IEA

Sammanfattning:
Haldex tillverkar kopplingar för fyrhjulsdrift, HLSC, åt fordonsindustrin. För att säkerställa att kopplingarna motsvarar kunderna krav utförs kontinuerligt vissa standardtester.
Detta projekts syfte är att automatisera vissa av dessa testprocedurer. Därigenom skall arbetsbelstningen för testpersonalen minskas och inverkan av felkällor beroende på mänskliga ingrepp reduceras. En testuppställning på fabriken i Landskrona används i projektet. Denna uppställning härhör från ett tidigare projekt som blivit nedlagt och den har stått oanvänd en längre tid.
Arbetet omfattar främst mjukvaruutveckling (LabView) men hårdvarukonfigurationen beskrivs också.
Testerna som utförs omfattar bland annat funktionstester vid temperaturer inom ett stort intervall. Dataloggning samt kommunikation över CAN-buss ingår också i arbetet.
Arbetet har resulterat i ett fungerande system och en användarmanual har tagits fram.


Power System Protection Event in Lund 25-26 February
Welcome to two days dedicated to power system protection!

Invitation and full program are to be found below

Monday 25/2, 13.00 - 17.00
Seminar on Power System Protection

Topics include:
Network protection in the presence of DG
Prof. Peter Crossley, Manchester University
Earth faults in unearthed and compensated neutral medium voltage networks
Prof. Matti Lehtonen, Helsinki Technical University
The hurricane Gudrun and the resulting actions
Prof. Sture Lindahl, Gothia Power and Lund University

The seminar is held in Room M:E


Tuesday 26/2, 10.15
Defence Of Doctoral Dissertation:
Differential Protection for Arbitrary Three-Phase Power Transformers
Zoran Gajic

Faculty opponent:
Professor Peter Crossley, Manchester University

Examination committee:
Prof. Matti Lehtonen, Helsinki Technical University
Dr. Mattias Jonsson, National Grid UK
Mr. Lars Wallin, Svenska Kraftnät
Assoc. Prof. Arne Hejde Nielsen, Danish Technical University

The seminar is held in Room M:B

Invitation Power System Protection Event
Program Power System Protection EventMåndag 25/2, 13.15, M:IEA
Presentation av examensarbete:
Analysis of the usability of the Human-Machine Interface in the Tetra PlantMaster
Anders Lyddby

Handledare: Rickard Svensson, Magnus Nilsson Tetra Pak AB; Magnus Haake, Inst. f. designvetenskaper, LTH
Examinator: Gunnar Lindstedt, IEA

Sammanfattning:
Syftet med detta examensarbete var att undersöka användarbarheten hos Tetra PlantMaster. Tetra PlantMaster är styrsystemet för de mejerier som Tetra Pak utvecklar.
Tetra PlantMaster är det system som operatören använder för att styra hela processen när råmjölk blir färdigförpackad mjölk som är färdig att levereras till butikerna. Vidare finns också applikationer för att tillverka filmjölk, yoghurt, glass och en mängd andra mejeriprodukter.
Tanken med Tetra PlantMaster är att en eller ett fåtal operatörer ska kunna köra och styra hela processen från det att det kommer in råmjölk till mejeriet till att det blir någon form av mejeriprodukt. För att styra en hel fabrik med endast ett fåtal operatörer krävs det att de kan tillgodose sig mycket information från alla delar av processen på ett effektivt sätt och att alla justeringar och inställningar kan göras på ett tillgängligt och effektivt sätt.
För att undersöka om så är fallet har en studie i huvudsakligen tre delar gjorts. Operatörernas förhållanden och behov har kartlagts och jämförts med Tetra Paks interna riktlinjer för HMI och en grundlig litteraturstudie.
Vilka operatörerna är har kartlagts genom, intervju med operatörer i samband med ett besök på ett mejeri, intervju med ingenjörer som har stor kundkontakt och frågeformulär till Design Owners. Flera olika dokument angående Tetra Paks riktlinjer för HMI har studerats likaså har facklitteratur studerats för att förstå vad bra användarbarhet är.
Dessa tre delar har sedan jämförts för att analysera hur bra Tetra PlantMaster är i förhållande till rådande teoribildning. För att kunna studera relationerna mellan de olika delarna på ett så bra sätt som möjligt har ett teoretiskt analysverktyg, kallat GOMS, använts.
Resultatet blev ett påpekande om var Tetra PlantMasters svagheter ligger och ett antal rekommendationer på hur dessa kan förebyggas.


Onsdag 6/2, 14.15, M:IEA
Presentation av examensarbete:
Fastighetsautomation med trådlösa nätverk
Fredrik Brödje och Jonas Möller

Handledare: Lars Mattson, Anders Petersson Regin AB; Gunnar Lindstedt, IEA
Examinator: Ulf Jeppsson, IEA

Sammanfattning:
Inom fastighetsautomation har man länge varit mycket intresserad av att kunna använda olika typer av datanät för informationsöverföring. Att trådlösa datanät nu blivit ett moget teknikområde har ytterligare ökat intresset. En strömbrytare för att tända belysningen behöver exempelvis inte ha en fysisk koppling till energibäraren (elledningen) utan bara överföra informationen att juset skall tändas. I många fall kan stora kostnadsbesparingar och effektiviseringar göras om informationen kan flöda fritt.
I detta examensarbete har trådlösa nät och produkter enligt ZigBee, Z-Wave och Enocean studerats och provats praktiskt. Här återfinns exempelvis den ovan nämnda strömbrytaren i ett utförande som strömförsörj via solceller (belysningen) och således utgör den "helt trådlösa strömbrytaren".
Seminars are held in the IEA lecture room, ground floor in southeastern corner of the M-building, unless differently stated.

Anna Guldbrand , seminar announcer