Home
Information
Education
Research
People
Seminars
Contact
Publications
Download
Internt
 
 
 

Past seminars at IEA in 2009

Past seminars in 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998


Back to upcoming seminars

Tuesday 15/12 kl 10:30, M:IEA
Presentation of Master Thesis:
Lightning Control - possibilities in cost- and energy efficient lightning control techniques
Guðmundur Benediktsson
Handledare: Gunnar Lindstedt, IEA; Jonas Möller, Regin AB
Examinator: Ulf Jeppsson, IEA


Wednesday 9 December 2009, kl 15:15-16:15 in M:IEA
Phasor measurements in Sweden – installations, tools and observations
Olof Samuelsson, IEA
The presentation is a repeat of a lecture given at the EES-UETP course "Design, installation and application Of Phase Measuring Units (PMUs)" at DTU 5-6 October 2009.

Wednesday 9/12 kl 09:00, M:IEA
Presentation av examensarbete:
Quality Tool for Magnetic Marks on packaging material
Anders Larsson, Tore Paulsson
Handledare: Gunnar Lindstedt, IEA; Magnus Wijk, Tetra Pak
Examinator: Ulf Jeppsson, IEA

Friday 4/12 kl 10:30, M:IEA
Presentation av examensarbete:
Trådlös reglering via Bluetooth
Ásta Andresdottir
Handledare: Gunnar Lindstedt, IEA
Examinator: Ulf Jeppsson, IEA

Wednesday 2 December 2009, kl 13:15, M:IEA
Presentation av examensarbete:
Automatik för avstämning av Petersenspole
Andreas Jönsson, Christoffer Örndal.
Handledare: Magnus Akke, IEA; Victor Bagge, E.ON Elnät Sverige.
Examinator: Olof Samuelsson, IEA.

Thursday 26 November 2009, kl 13:15-14:30
Challenges in RES (Renewable Energy Systems) Integration and Smart Grids
Jörgen Svensson, IEA

Thursday 12 November 2009, kl 13:15-14:30
On opportunities and challenges with similarity between wind power and nuclear power - How to get large-scale wind power out on the North Sea
Lars Gertmar

Torsdag, 1 oktober 2009, kl. 10:15, sal M:E och M:B
Elavbrott och återstart av kraftsystemet
Seminariedag och licentiatavhandling
10:15Presentation av licentiatavhandling - M-huset sal M:E
Automatic Power System Restoration – Application of a Search Algorithms
Lars Lindgren, LTH
Granskare: Kenneth Walve
12:00Lunch i M-huset
13:15Seminarium - M-huset sal M:B
Inledning
Olof Samuelsson, LTH
Är det något särskilt med elavbrott? - om samhällets infrastrukturer
Kenneth Walve, tidigare Svenska Kraftnät och Vattenfall
Stora elavbrott ur ett regionnätsperspektiv
NN, driftavdelningen E.ON Elnät
En svår utmaning – erfarenheter och reflektioner från ödriftprov
Evert Agneholm, Gothiapower AB
Ödriftplanering – så att det verkligen fungerar!
Niclas Krantz, Solvina AB
15:15Avslutning och kaffe

Seminariedagen är kostnadsfri, men din anmälan behövs för planeringen. Skicka anmälan till carina.lindstrom@iea.lth.se senast 24 september.
Lokalen är M:E och M:B, M-huset, LTH (Karta)
M:E ligger i markplanet vid kaffekoppen och M:B ligger vänster om M-husets västra ingång (huvudingång).
Lars Lindgrens licentiatavhandling finns tillgänglig på http://www.iea.lth.se/publications/publice.html.
En pdf-version av denna inbjudan finns det här.

Onsdag, 30 september 2009, kl. 15.15
Automated shifting of manual sequential transmission in a hybrid vehicle
Presentation av examensarbete
Axel Bergman, Per Byrhult
Handledare: Bengt Simonsson, IEA
Examinator: Mats Alakülla, IEA

Sammanfattning:
IEA is running a PhD thesis project on designing a parallel hybrid drive system for a car where the gear box is an Automatically shifted Manual Transmission (AMT). In a lab prototype developed the gear shifting will be automated with a gear shifting robot. This master's thesis work is about commissioning this shift robot and programming and optimizing the whole gear shifting process.

Wednesday 16 September 2009, 16:00 - 17:00
Modeling and simulation of wind-battery hybrid power system
Power System Research Group meeting
Speaker: Jian Zhang
Coordinator: Olof Samuelsson, IEA


Onsdag, 2 september 2009, kl. 09.00
Possibilities with Hybrid Cars - a technical survey
Presentation av examensarbete
Stefan Skoog
Handledare: Bengt Simonsson, IEA; Frank Eriksson, Semcon
Examinator: Hans Bängtsson, IEA

Sammanfattning:
This thesis is intended to give a technical overlook of hybrid electrical vehicles properties, the current market situation, and a briefing of existing hybrid power train topologies. The main focus is set on evaluating energy efficient solutions for car propulsion with existing or upcoming technology. Electrical motors are the main secondary traction component in this study, but other solutions are also considered. A novel overview is presented, unifying energy storage and traction components for hybridization in a modular manner. Each element of this overview is followed through the thesis and characterized individually by potential and limitations. The general overview is completed by a small collection of case studies with performance evaluation of existing components. These short case studies are made by simulations or calculations with few variables left for assumption errors.

Fredag, 17 april 2009, kl. 10.30
Seminar: RQ08 and successful research
Speaker: Björn Wittenmark
Time: Friday 17 April at 10.30-11.30, 2009
Place: M:IEA (IEA:s seminar room, ground floor M-building)


Fredag, 6 februari 2009, kl. 13.15, IKDC:243
A Concept Proposal of a New Generation Operator Panels
Presentation av examensarbete
Karl Löfgren, Henrik Nilsson

Handledare på Beijer Electronics: Robert Nordström
Handledare: Per-Erik Andersson, Maskinkonstruktion, LTH; Gunnar Lindstedt, IEA
Examinator: Robert Bjärnemo, Maskinkonstruktion, LTH; Bengt Simonsson, IEA


Onsdag och torsdag, 4-5 februari 2009
Småskalig elproduktion och ödrift
Workshop i samband med presentation av två licentiatavhandlingar

4 februari 2009
sal M:A, M-huset, Ole Römers väg 1, Lund (Karta)
13.00Välkommen, Olof Samuelsson, LTH
Ödrift för minskad sårbarhet, Börje Karlsson, Ludvika kommun
Energinet.dk-s celleprojekt, Søren Friismose Jensen, Energinet.dk
Ny teknik i gamla tillämpningar, Roland Davidsson, SERO
Kaffe
Transition to island operation - intentional and unintentional, Trond Toftevaag, SINTEF
Design principles of network protection with DG, Kari Mäki, TUT
Ødrift af Bornholm, John Eli Nielsen, DTU
17.00Avslutning, Olof Samuelsson, LTH

5 februari 2009
Presentation av licentiatavhandlingarna:
10.15Island operation with induction generators – frequency and voltage control
Johan Björnstedt
Granskare: Trond Toftevaag
sal E:1406, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund (Karta)
12.00Lunch
13.30Island operation with induction generators – fault analysis and protection
Francesco Sulla
Granskare: Kari Mäki
sal M:E, M-huset, Ole Römers väg 1, Lund (Karta)
15.30Kaffe

Hela inbjudan som pdf-fil finns här. Avhandlingarna kommer att finnas under http://www.iea.lth.se/publications/publice.html.

Måndag, 19 januari 2009, kl. 11.00, M:IEA
Detecting Perforation in a Continuous Converted Plastic Film Line
Presentation av examensarbete
Per Fryking, Marcus Lindqvist
Handledare: Zoltan Darvan och Göran Persson, FAS Converting Machinery AB; Gunnar Lindstedt, IEA
Examinator: Bengt Simonsson, IEA

Sammanfattning:
FAS Converting Machinery AB är ett företag som tillverkar maskiner för att producera konverterad plast (ex. plastpåsar, plastsäckar). Idag tillverkas moduler som perforerar/svetsar, viker och slutligen rullar upp plasten. Upprullaren måste veta exakt när en skarv kommer för att kunna räkna rätt antal och riva av på rätt ställe. Systemet som idag används för att detektera skarven bygger på en uppladdad stav som laddar ut mot en jordad vals då det blir en luftspalt istället för den isolerande plasten. Syftet med arbetet är att undersöka möjligheterna att byta ut den befintliga sensorn eftersom dess användning medför ett antal problem.
Inom examensarbetet, som är en direkt fortsättning på ett projekt inom kursen Mekatronik FK, har främst optiska metoder vidareutvecklats i försök att lösa mätuppgiften på ett bättre sätt.


Torsdag, 15 januari 2009, kl. 10.15, M:E
Earth Faults in Extensive Cable Networks
Licentiatseminariet följt av föredrag

10.15Licentiatseminarium
Earth Faults in Extensive Cable Networks
Anna Guldbrand, LTH
Granskare: Lars Messing, GothiaPower AB
12.00Lunch
13.30Jordfel i högohmigt jordade system
Lars Messing, GothiaPower AB
DLAB för analys av jordfel i kabelnät
Magnus Akke, LTH
15.00Kaffe

Lokalen är M:E, M-huset, LTH (Karta)
M:E ligger i markplanet vid kaffekoppen.

Anna Guldbrands licentiatavhandling kommer från 8 januari att finnas tillgänglig på http://www.iea.lth.se/publications/publice.html.


Seminars are held in the IEA lecture room, ground floor in southeastern corner of the M-building, unless differently stated.

Fadi Abdallah , seminar announcer